Թեժ գիծ +37410 511 211

Վարկ "ԲՐԻՋ"

Վարկ "Բրիջ"

Վարկի տարեկան տոկոսադրույքներն ու ժամկետները՝

Արժույթ/Ժամկետ
  1-3 ամիս 4-6 ամիս 7-9 ամիս 10-12 ամիս
ՀՀ դրամ* 10% 11% 12% 13%
ԱՄՆ դոլար 6.5% 7% 7.5% 9%
ԵՎՐՈ 5% 5.5% 6% 6.5%  

* ՀՀ դրամով վարկերը տրամադրվելու են Ծրագրային ռեսուրսների ներքո:

Այլ պայմաններ՝

 Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

մինչև 6 ամիս մարման ժամկետով վարկերի համար՝ 0.25% վարկի գումարից
7 ամսից ավել ժամկետայնությամբ վարկերի համար՝ 0.5% վարկի գումարից
Հայտի ուսումնասիրման վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն ժամկետ 48 ամիս (սահմանվում է Բանկի կողմից)
  1. Վարկային միջոցները տրամադրվում են վարկառուի նախընտրելի ժամկետով, հիմք ընդունելով առաջին աղյուսակում նշված տոկոսադրույքները՝ հնարավորություն ընձեռնելով վարկառուին այդ ժամկետում կատարել վարկի մարում՝ համաձայն մարման ժամանակացույցի, հետևյալ կարգով. մայր գումարը վճարվում է վարկի գործողության ժամկետի վերջում, իսկ տոկոսագումարներն ամսական պարբերականությամբ:
  2. եթե վարկառուի կողմից առաջին կետում նշված կարգով մարումները չեն կատարվում կամ կատարվում են մարման ժամանակացույցի խախտումով, ապա վարկի համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները. Վարկի անուիտետային մարման ժամանակացույց, վարկի տոկոսադրույքը սահմանելով Բանկի վարչության կողմից տվյալ ժամկետի համար սահմանված տարեկան նվազագույն տոկոսադրույքի չափով:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար

Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարեք՝

Հեռ՝. +374 10 511200, +374 10 511211
Ինչպես նաև այցելեք բանկի բոլոր մասնաճյուղեր: