Թեժ գիծ +37410 511 211

Վարկ ՀԲԸՄ Կին ձեռներեցներին

Ակցիա "ՀԲԸՄ Կին ձեռներեցների" համար

Նպատակ ունենալով նպաստել կանանց ձեռնարկատիրական գիտելիքների և հմտությունների զարգացմանը, ինչպես նաև աջակցել բիզնես գաղափարներն արդյունավետորեն կյանքի կոչելու և զարգացնելու գործում՝ 2019 թվականի ապրիլի 10-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության կողմից իրականացվող "ՀԲԸՄ Կին ձեռներեցներ" ծրագրի մասնակիցների համար մեկնարկվեց հատուկ ակցիա, որի շրջանակներում իրականացվելու է ինչպես սկսնակ /startup/, այնպես էլ գործող բիզնեսի ՓՄՁ ֆինանսավորում և բանկային որոշ պրոդուկտների տրամադրում արտոնյալ պայմաններով:

Ֆինանսավորման պայմաններն են.

 Վարկի նվազագույն գումար  500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
 Ակցիայի շրջանակներում տրամադրված վարկ/եր/ մնացորդ/ներ/ի /հանրա/գումար՝ մեկ վարկառուի անունով

 

Առավելագույնը՝ 5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Ժամկետ

 Սկսնակ բիզնեսի համար Գործող բիզնեսի համար
 5 տարի  5 տարի 7 տարի

 Նպատակ

  Շրջանառու միջոցների համալրում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կրեդիտորական պարտքի մարում  Հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կրեդիտորական պարտքի մարում

 

 

 

 

 

Տոկոսադրույքներն ըստ արժույթների և ժամկետների

 ՀՀ դրամ

  

 -

 Առաջին 1 տարին` սկսած 11%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+4.75)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 11.25%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+5)%-ից (լողացող)
 ԱՄՆ դոլար  Առաջին 1 տարին` սկսած 11.5%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+9)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 8%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+5.5)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 8.25%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+5.75)%-ից (լողացող)
 Եվրո  Առաջին 1 տարին` սկսած 9.5%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+9.8)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 6.25%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+6.55)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 6.5%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+6.3)%-ից (լողացող)
 Վարկի տրամադրման միանվագ վճար  Վարկի գումարի 1%, նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ դրամ  Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ դրամ  Վարկի գումարի 1%, նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ դրամ
 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար  0 ՀՀ դրամ
 Ֆինանսական խորհրդատվության տրամադրում առևտրի, սպասարկման, արտադրության, տուրիզմի և գյուղատնտեսության ոլորտում բիզնեսով զբաղվող գործարարներին

 

անվճար

 

Մասնակիցները կարող են բանկային պրոդուկտներից օգտվել հետևյալ արտոնյալ պայմաններով`

  •  Կազմակերպությունների համար.
Նոր ընթացիկ հաշվի/հաշիվների բացում և վարում 0 ՀՀ դրամ` հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
Ընթացիկ հաշվին/հաշիվներին կանխիկ գումարի մուտքագրման դիմաց գանձվող միջնորդավճար ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարային հաշիվներին՝ 0 ՀՀ դրամ
Այլ արժույթներով՝ գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով

 

 

Ընթացիկ հաշվից/հաշիվներից կանխիկ գումարի ելքագրման դիմաց գանձվող միջնորդավճար

Կանխիկ մուտքագրված միջոցների դեպքում՝

  •  ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարային հաշիվներից՝ 0 ՀՀ դրամ
  •  Այլ արժույթներով՝ գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով

Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դեպքում՝

  •  Գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով
Ընթացիկ հաշվի սպասարկում՝ ՀԾ "Ինտերնետ Բանկ" համակարգով 0 ՀՀ դրամ` հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
POS տերմինալ/ներ/ով վճարային քարտերի սպասարկման միջնորդավճար 0 ՀՀ դրամ` Առաջին տարվա համար
Մեկ կորպորատիվ քարտի սպասարկման վճար 0 ՀՀ դրամ՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
  • ֆիզիկական անձանց համար.
Խնայողական հաշվի բացում և վարում  0 ՀՀ դրամ՝ հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
 Փաթեթի գործողության ընթացքում մեկ Woman’s Card վճարային քարտի տրամադրում և սպասարկում  0 ՀՀ դրամ՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
 Փաթեթի գործողության ընթացքում մեկ VISA Classic կամ մեկ Visa Gold կամ մեկ Mastercard Gold վճարային քարտի տրամադրում և սպասարկում  Դիմելու պահին գործող սպասարկման միջնորդավճարի 50%-ով նվազեցված վճար՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Woman's Card տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Classic տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Gold տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Business տեղեկատվական ամփոփագիր

Mastercard Gold տեղեկատվական ամփոփագիր

Ինտերնետ Բանկ համակարգի տեղեկատվական ամփոփագիր

Բանկային հաշիվների տեղեկատվական ամփոփագիր