Թեժ գիծ +37410 511 211

Arca Mir

ARCA MIR

Քարտը կարող եք օգտագործել միայն ArCa և MIR տարբերանշանը կրող բանկոմատներում, կանխիկացման կետերում և սպասարկման կետերում: 

   Ծառայության տեսակը Ռեզիդենտ հաճախորդների համար Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար
1 Արժույթը ՀՀ դրամ
2 Ժամկետը 36 ամիս
3 Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար 2,500 ՀՀ դրամ 5,000 ՀՀ դրամ
4 Հավելյալ/կից քարտի տրամադրում 1,500 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ
5 Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 0.2% 1%
6 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 1% 1%
7 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 1.5% 1.5%
8  Բանկի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին  0.2% 0.2%
9 ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 0.6% 1%
10 Արտերկրի ՄԻՐ համակարգի բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 1.5% 1.5%
11 Կորցրած/գողացված/վնասված քարտի, քարտի տեսակի փոփոխության դեպքում նոր քարտի և ծածկագրի տրամադրում 2,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ
12 Նոր քարտի դիմում-հայտի կամ գործող քարտի՝ տարբեր պատճառներով վերաթողարկելու դեպքում քարտի և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում 5,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ
13 Քարտից քարտ փոխանցումներ1 0.5% 1%
14 Պատրաստման և տրամադրման ենթակա լինելու ժամկետը Երևան քաղաքում գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում առավելագույնը 5 աշխատանքային օր,
Երևան քաղաքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում՝ առավելագույնը 10 աշխատանքային օր

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

- Ֆիզիկական անձանց դեպքում

  •  Դիմում-Հայտ
  •  անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
  •  հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

- Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում

  •  Դիմում-Հայտ
  •  անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
  •  Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության

- Իրավաբանական անձանց դեպքում

  •  Դիմում-Հայտ
  •  իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի /եթե վերջինիս լիազորությունները իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ որևէ կերպ սահմանափակված չեն/ կամ այլ անձի /ով ունի իրավաբանական անձի անունից գործելու լիազորագիր/ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
  • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության

1 Նշված սակագինը կգանձվի ցանկացած քարտից քարտ փոխանցման դեպքում: ԱՐՔԱ համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին կատարվող փոխանցումների ժամանակ այս միջնորդավճարից բացի կգանձվի տվյալ գործարքի համար սահմանված միջնորդավճարը: Հնարավոր է նաև սպասարկող բանկի կողմից կիրառվեն լրացուցիչ միջնորդավճարներ:

Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ

Տեղեկատվական ամփոփագիր