Թեժ գիծ +37410 511 211

Ոսկու գրավով վարկեր

Ոսկու գրավով վարկ "Երեք 9"

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց սպառողական նպատակներով:

Վարկավորման պայմաններն են` 

Վարկի արժույթը  ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումարը  սկսած 50,000 ՀՀ դրամից

 

 

 

 

Վարկի ու տոկոսների մարման եղանակը, ժամկետը, վարկ/գրավ հարաբերակցությունն ու տոկոսադրույքը

 Մարման եղանակ  Ժամկետ Վարկ/գրավ   Անվանական տոկոսադրույք Փաստացի տոկոսադրույք
Անուիտետային մարում 6-36 ամիս ներառյալ  100% 15% 23.91%
Վարկի տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում վճարելու պայմանով

3-6 ամիս ներառյալ

 95%

 14%

23.67%

Վարկի տոկոսներն ամբողջությամբ նախապես, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում վճարելու պայմանով

 3-6 ամիս ներառյալ   100% 13.5% 23.64%
6-8 ամիս ներառյալ  98% 16.5% 23.48%

Վարկի տրամադրման վճար

 Գանձվում է Հաճախորդից միանվագ` վարկը տրամադրելիս`

  • 50,000 - 1,000,000 վարկի գումարի դեպքում՝ վարկի 1.75%
  • 1,000,001 և ավելի վարկի գումարի դեպքում՝ վարկի 1%

Ոսկու գրավով ապահովված ՀՀ դրամով և արտարժույթով վարկային քարտերի և ոսկու գրավով ապահովված վարկերի դեպքում գրավադրվող ոսկյա իրերի ըստ հարգերի ոսկու (որպես ջարդոն) մեկ գրամի գնահատման գործող գները  

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` Ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Ապահովում

Գրավադրվող ոսկյա իրեր

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

  • Վարկային դիմում` Բանկում գործող ձևին համապատասխան,
  • Անձը հաստատող փաստաթղթի, հանրային ծառայությունների համարանիշի /ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք/ բնօրինակները կամ նույնականացման քարտ

Ուշադրություն

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հղումում:

Վարկ ստանալու համար դիմելիս Կոնվերս Բանկը Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք Վարկի անհատական պայմանները:

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

 

Ընդհանրական թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար