Թեժ գիծ +37410 511 211

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի տեղափոխման ակցիա

 

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի տեղափոխման ակցիա

 Ակցիան գործում է 2021թ. հոկտեմբերի 4-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը ներառյալ:

Ակցիայի  շրջանակներում "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն (այսուհետ նաև Բանկ) իր որոշակի խմբի հաճախորդներին այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի տեղափոխման նպատակով ֆինանսավորումները կիրականացնի հետևյալ պայմաններով.

 

 

 

 

 

Որպես հայտատու կարող են հանդես գալ

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում առնվազն 3 ամիս գործող

 - հիփոթեքային (անշարժ գույքի ձեռքբերում, վերանորոգում, կառուցապատում) վարկ,

- անշարժ ու շարժական գույքի գրավով ապահովված վարկ,

- հաշվարկային քարտ 

ունեցող հաճախորդները, ովքեր հայտի դիտարկման պահին ունեն այլ ֆինանսական կազմակերպության կողմից մինչև 01.07.2021թ.-ը տրամադրված գործող ֆինանսավորում:

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունում տրամադրված վարկատեսակ

Տեղափոխման նպատակով Բանկում տրամադրվող վարկատեսակ

1.

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ

"ՆՈՐԱՄՈՒՏ" բնակելի անշարժ գույքի կամ հողատարածքի ձեռքբերման վարկ

Անշարժ գույքի վերանորոգման վարկ

"ՄՈԴԵՌՆ" անշարժ գույքի վերանորոգման վարկ

Անշարժ գույքի կառուցապատման վարկ

"ՆՈՐՈՒՅԹ" կառուցապատման վարկ

2.

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ

"ՆԵՑՈՒԿ" անշարժ գույքի գրավով ընդհանուր նշանակության անհատական վարկ

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկային քարտեր

3.

Շարժական գույքի ձեռքբերման կամ գրավադրմամբ վարկ

Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկային քարտեր

4.

Ոսկու գրավադրմամբ վարկ

"ԵՐԵՔ 9" ոսկյա իրերի գրավադրմամբ սպառողական վարկեր

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկային քարտեր

5.

Առանց գրավի ապահովման սպառողական նպատակով տրամադրված վարկ, այդ թվում՝ ուսանողական, ապառիկ ֆինանսավորում, վարկային սահմանաչափ և այլն

Առանց գրավային ապահովման չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր 

       

 

1. Հիփոթեքային (անշարժ գույքի ձեռքբերում, վերանորոգում, կառուցապատում) վարկի տրամադրման պայմաններ

Գումար և արժույթ

Նվազագույնը.

1,000 ԱՄՆ դոլար

Առավելագույնը.

- ձեռքբերում՝ սահմանված չէ

- վերանորոգում՝ 30,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

- կառուցապատում՝ 50,000,000 ՀՀ դրամին  համարժեք ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

36 - 240 ամիս

Վարկի ու տոկոսների մարման եղանակ

- "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում)

- "Զսպանակաձև" (նվազող ամսական մարում)


Տարեկան տոկոսադրույքներ

Անվանական1

Փաստացի2

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 3 - 6 ամիս

(ԿԲԼՏ3 + 10.17)%, ներկա պահին՝ 10.50%

11.03 - 23.03%

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 6 - 12 ամիս

 (ԿԲԼՏ + 9.42)%, ներկա պահին՝ 9.75%

 10.21 - 22.14%

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 12 ամիս և ավելի

 (ԿԲԼՏ + 9.17)%, ներկա պահին՝ 9.50%

 9.94 - 21.85%

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

- Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում՝ մինչև 80%,- Երևան քաղաքից դուրս գտնվող գույքի դեպքում՝ մինչև 70%:

Հիմք է ընդունվում գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը:

     

 

2. Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի և վարկային քարտերի տրամադրման պայմաններ

Գումար և արժույթ

Նվազագույնը՝  600 ԱՄՆ դոլար

Առավելագույնը՝ 30,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

36 - 120 ամիս

Վարկի ու տոկոսների մարման եղանակ

- "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում)

- "Զսպանակաձև" (նվազող ամսական մարում)

Տարեկան տոկոսադրույքներ

Անվանական1

Փաստացի2

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 3 - 6 ամիս

(ԿԲԼՏ3 + 10.67)%, ներկա պահին՝ 11.00%

 11.70 - 24%

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 6 - 12 ամիս

 (ԿԲԼՏ + 9.92)%, ներկա պահին՝ 10.25%

10.88 - 24.00%

                          Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 12 ամիս և ավելի

(ԿԲԼՏ + 9.67)%, ներկա պահին՝ 10.00%

10.61 - 24.00%

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

- Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում՝ մինչև 70%,
- Երևան քաղաքից դուրս գտնվող գույքի դեպքում՝ մինչև 60%՝ կիրառելով "Նեցուկ" վարկատեսակի համար սահմանված "գույքի գտնվելու գոտու վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն" + 10% սկզբունքը4:
Հիմք է ընդունվում գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը:

 

3. Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկային քարտերի տրամադրման պայմաններ

Գումար և արժույթ

Նվազագույնը՝  600 ԱՄՆ դոլար

Առավելագույնը՝ 25,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

36 - 60 ամիս

Վարկի ու տոկոսների մարման եղանակ

- "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում)

- "Զսպանակաձև" (նվազող ամսական մարում)

Տարեկան տոկոսադրույքներ

Անվանական

Փաստացի2

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 3 - 6 ամիս

 13.00%

13.97 - 24.00%

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 6 - 12 ամիս

12.25%

 13.13 - 24.00%

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 12 ամիս և ավելի

 12.00%

12.85 - 24.00%

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

- Եվրամիության մեջ մտնող երկրների, ճապոնական, ԱՄՆ, կորեական մինչև 10 տարվա արտադրության ժամկետով մեքենաների համար՝ մինչև 80%:
- Այլ երկրների մինչև 5 տարվա արտադրության ժամկետով մեքենաների համար՝ մինչև 50%:
Հիմք է ընդունվում գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը:

     

 

4. Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման պայմաններ

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

Մինչև 110% ներառյալ

110.1 - 130%

130.1 - 150%5

Գումար և արժույթ6

 10,000 ԱՄՆ դոլար

Նվազագույնը՝ 100 ԱՄՆ դոլար

Առավելագույնը՝ 6,000 ԱՄՆ դոլար

 4,000 ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

6 - 48 ամիս

Վարկի ու տոկոսների մարման եղանակ

Անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում)

 

Տարեկան տոկոսադրույքներ

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 3 - 6 ամիս

Անվանական

 10%

 11%

12%

Փաստացի

10.45 - 10.54%

11.55 - 11.64%

 12.66 - 12.76%

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 6 - 12 ամիս

Անվանական

9.75%

10.25%

11.00%

Փաստացի

 10.18 - 10.26%

10.72 - 10.81%

 11.55- 11.64%

Եթե "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից տրամադրված վարկը գործում է 12 ամիս և ավելի

Անվանական

9.50%

 10%

11.50%

Փաստացի

9.90 - 9.99%

10.45 - 10.54%

 12.10 - 12.20%

 

5. Առանց գրավի վարկային քարտերի տրամադրման պայմաններ

Քարտատեսակ

Visa Classic

Քարտային հաշվի սպասարկման վճար

3,000 ՀՀ դրամ՝ միանվագ

Քարտի պատրաստման և տրամադրման հասանելի լինեու ժամկետ

Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր

Սահմանաչափի գումար7 և արժույթ

Նվազագույնը՝ 500 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
Առավելագույնը՝ 10,000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Քարտի և սահմանաչափի ժամկետ

60 ամիս

Մայր գումարի և տոկոսների մարման եղանակ

"Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլար՝ 13.00%
Եվրո՝ 11.00%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլար՝ 13.83 - 14.43%
Եվրո՝ 11.59 - 12.09%

Կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում կանխիկի տրամադրում

Բանկի ՝ 0%
Այլ բանկերի՝ 4%

Քարտային հաշվից կանխիկացում

0%

Քարտից քարտ8 կամ քարտային հաշվից այլ հաշիվ փոխանցում

3%9

Բանկի «Վճարային Պորտալ» համակարգով քարտից քարտ փոխանցում

ԱրՔա համակարգի անդամ բանկի ArCa, Visa և Mastercard քարտին

3%9

ԱրՔա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկի Visa և Mastercard քարտին

3%9 + (1%, նվազագույնը՝ 500 ՀՀ դրամ10)

Բանկի դրամարկղերում, Ինտերնետ և Մոբայլ Բանկ համակարգերով Բանկի քարտապանների քարտից քարտ փոխանցում

ԱրՔա համակարգի անդամ բանկի ArCa, Visa և Mastercard քարտին

3%9

ԱրՔա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկի Visa և Mastercard քարտին

3%9 + (1%, նվազագույնը՝ 500 ՀՀ դրամ10)

Բանկի բանկոմատներով քարտից քարտ փոխանցում

Բանկի ArCa, Visa և Mastercard քարտերի համար

3%9

Գործարքներ առևտրային կետերում

0

1 Վարկի տրամադրման պահին գործող ԿԲԼՏ ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկվում է աղյուսակում սահմանված տարեկան անվանական տոկոսադրույքը և ֆիքսվում առաջին 24 ամսվա համար, որից հետո տոկոսադրույքը դառնում է լողացող:

2 Փաստացի տոկոսադրույքը բացի Բանկի կողմից սահմանված վճարներից, ներառում է վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ այլ վճարները՝ տվյալ դեպքում՝ միայն միասնական տեղեկանքի:

3 ԿԲԼՏ - "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Լողացող Տոկոսադրույք: Սահմանվում է Բանկի կողմից տարեկան երկու անգամ՝ հիմք ընդունելով հիմնական ցուցանիշները, իսկ վերջիններիս անհասանելիության դեպքում՝ երկրորդային ցուցանիշները: Փոփոխման դեպքում գործող պայմանագրերի անվանական տոկոսադրույքը փոփոխվում է ոչ շուտ, քան վարկառուին այդ մասին տեղեկացնելուց մեկ ամիս հետո:

Հիմնական ցուցանիշներ. ՀՀ դրամի դեպքում՝ ՀՀ պետական 180-օրյա զեղչատոկոսային պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքը, որը հրապարակվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից https://www.cba.am ինտերնետային կայքում; ԱՄՆ դոլարի կամ եվրոյի դեպքում՝ համապատասխանաբար "ԱՄՆ դոլար 6-ամսյա ICE LIBOR" և "Եվրո 6-ամսյա ICE LIBOR" բենչմարկները, որոնք հրապարակվում են Intercontinental Exchange (ICE) (Ինտերկոնտինենտալ Էքսչենջ (ICE)) կազմակերպության կողմից https://www.theice.com ինտերնետային կայքում:

Երկրորդային ցուցանիշներ. ՀՀ դրամի դեպքում՝ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանվող վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը; ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ԱՄՆ Ֆեդերալ Ռեզերվ բանկի կողմից սահմանված Federal funds-ի տոկոսադրույքը կամ միջակայքի վերին շեմը; եվրոյի դեպքում՝ Եվրոպական կենտրոնական բանկի Marginal lending facility-ի տոկոսադրույքը:

Ընդ որում՝ հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության և երկրորդային ցուցանիշների կիրառման դեպքում երկրորդային ցուցանիշների հիման վրա սահմանված ԿԲԼՏ-ներով ֆինանսավորումների անվանական տոկոսադրույքները սահմանվում են այնպես, որ ֆինանսավորման տոկոսադրույքի հաստատուն բաղադրիչի փոփոխության պայմաններում անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը մնա անփոփոխ:

Սահմանված ԿԲԼՏ տոկոսադրույքները հրապարակվում են Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում https://conversebank.am/hy/kbht/ հասցեով և հասանելի են Բանկի տարածքում:

Այս վարկի լողացող տոկոսադրույքը Բանկի կողմից կարող է փոփոխվել ոչ ավելի հաճախ, քան տարին երկու անգամ: Լողացող տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 4 տոկոսային կետ: ԿԲԼՏ-ների մեծությունը կարող է կլորացվել մինչև մեկ հարյուրերորդական:

Ամփոփագրի թարմացման ամսաթվի դրությամբ` 24.08.2021թ., գործող ԿԲLՏ մեծություններ. ԱՄՆ դոլար՝ 0.33%:

4  "Նեցուկ" վարկատեսակի համար սահմանված «Գոտի 1, Գոտի 2 և Գոտի 3-ում ընդգրկված համայնքներում անշարժ գույք գրավադրելիս վարկ/գրավ հարաբերակցությունը +10 տոկոսային կետով ավելի դիտարկելիս վարկի անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է (գործող տոկոսադրույք +1)%» դրույթը չի տարածվում Ակցիայի վրա:

5 Սույն պայմանը կիրառելի է միայն հիփոթեքային, անշարժ ու շարժական գույքի գրավով ապահովված վարկ ունեցող հաճախորդների համար:

6 Ոսկու գրավադրմամբ 110%-ը գերազանցող վարկ/գրավ հարաբերակցությամբ տրամադրվող ֆինանսավորումների դեպքում ֆինանսավորման առավելագույն գումարի հաշվարկում ներառվում է սույն Ակցիայի շրջանակներում տրամադրված բոլոր ոսկու գրավադրմամբ վարկերի հանրագումարը:
7 Քարտի վարկային սահմանաչափը կարող է օգտագործվել տրամադրման պահից սկսած 1 ամսվա ընթացքում, այն հետագայում այլ նպատակով չի կարող օգտագործվել, իսկ մարումը սկսվում է սահմանաչափի օգտագործման վերջնաժամկետից հետո՝ հաճախորդի կողմից վերջինիս հետ կնքված պայմանագրում նշված մարման նախընտրելի մոտակա օրվանից: Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներկայացված են կայքում:
8 Հնարավոր է նաև սպասարկող բանկի կողմից կիրառվեն լրացուցիչ միջնորդավճարներ:
9 Միջնորդավճարի գանձումը կկատարվի գործարքի հաշվեգրման ժամանակ
10 Միջնորդավճարը կգումարվի գործարքի գումարին և կգանձվի անմիջապես գործարքի ժամանակ:

 

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Ընդհանուր դրույթներ

- Վարկերը տրամադրվում են առանց եկամտի վերլուծության՝ PTI և OTI ցուցանիշներ չեն հաշվարկվում:

- Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ ստացող բոլոր վարկառուների հետ կնքվում է Հիմնական վարկային պայմանագիր՝ 240 ամիս ժամկետով:

Սահմանափակումներ

Ակցիայի պայմանները չեն տարածվում՝

- համապատասխան լիազոր մարմինների կողմից տրված տեղեկանքների հիման վրա վիրավոր զինծառայող համարվող հաճախորդների վրա,

- ԱՀ գրանցում ունեցող և «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ «Ստեփանակերտ» մասնաճյուղի հաճախորդների վրա,

- Բանկի համապատասխան որոշման շրջանակներում վարկային պարտավորությունների կատարման տարաժամկետումից օգտված հաճախորդների վրա:

Վարկային պատմության պահանջներ

- Վարկի համար դիմելու պահին հայտատուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները), ինչպես նաև «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություններ:

- Վարկի համար դիմելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում հայտատուի որևէ վարկի գծով չպետք է առկա լինի «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգում:

Այլ պայմաններ՝ համաձայն Բանկի համապատասխան ծառայության դրույթների (տես ամփոփագրի առաջին էջում ներկայացված ծառայությունների անվանումներին կից հղումներում):

 

Հաճախորդի կողմից կատարվող վճարների ցանկ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

0

Վարկի տրամադրման վճար

0

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար

Հիփոթեքային, անշարժ ու շարժական գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում՝ ամսական 2,000 ՀՀ դրամ

Ոսկու գրավով ապահովված և առանց գրավ վարկերի դեպքում՝ 0

Միասնական տեղեկանք

Անշարժ գույքի դեպքում՝ 10,000 ՀՀ դրամ

Շարժական գույքի դեպքում՝ 0

Ակցիայի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի ապահովման միջոց հանդիսացող գրավների գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը, այդ թվում՝ գործարքի նոտարական վավերացման և պետական գրանցման, իրականացվում են Բանկի կողմից, այդ պատճառով չեն ներառվում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում:

 

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, որը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

1

Վարկային հայտ

2

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է նույնականացման քարտ)

3

Անշարժ գույքի և ավտոմեքենայի գրավադրմամբ ֆինանսավորումների հայտերի դիտարկման դեպքում

3.1

Գրավի նախնական գնահատման եզրակացություն/ակտ

3.2

Բնակության վայրի մասին տեղեկանք` համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամների նշումով

3.3

Վարկառուի և գրավատուների (եթե տարբեր են) ամուսնության վկայական/ներ/ը (առկայության դեպքում)

4.

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ ֆինանսավորումների դեպքում՝ ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրված անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (վարկի հաստատումից հետո)

5.

Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ ֆինանսավորումների դեպքում

5.1

Ավտոմեքենայի տեխնիկական անձնագիր (վարկի հաստատումից հետո), որը վերադարձվում է վարկառուին` տրանսպորտային միջոցի գրավի պետական գրանցման վկայականը Բանկին հանձնելուց հետո

5.2

Ավտոմեքենայի սեփականության իրավունքի վկայական (վարկի հաստատումից հետո)

5.3

Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք (վարկի հաստատումից հետո)

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

Ուշադրություն

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությամբ պայմանավորված կարող է փոխվել տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը և վարկի մարումների մեծությունը:

Հաշվարկներում հիմք են ընդունվել 04.10.2021թ. Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքները՝ USD - 485.32, EUR - 561.95:

Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:

ՀՀ առևտրային բանկերից ԱրՔա համակարգի անդամ չի հանդիսանում ՎՏԲ-Հայաստան բանկը:

Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործարքի հավաստագրման և փաստացի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքները կարող են տարբերվել: Հավաստագրման ժամանակ կիրառվում են Visa վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից սահմանված փոխարժեքները, իսկ գործառնության/գործարքի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվան նախորդող բանկային օրվա ավարտի համար սահմանված ԱՄՆ դոլարի, իսկ Եվրոյով կատարված գործառնությունների/գործարքների դեպքում՝ Եվրոյի փոխարժեքը: Փոխարժեքների տարբերության հետ կապված արժութային և այլ ռիսկերի համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

Բանկը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է հաճախորդից` «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ հաճախորդին:

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ կառավարության հետ կնքած համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան, Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար, Բանկը կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Եթե հայցվող վարկային միջոցները տրամադրվելու են նաև կամ բացառապես Ձեր՝ այլ կազմակերպություններում (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ և այլն) գտնվող վարկային պարտավորությունների վերաֆինանսավորման նպատակով, ապա սույնով զգուշացնում ենք, որ Դուք պարտավոր եք մարել վերաֆինանսավորումից հետո այդ կազմակերպություններում չմարված տոկոսագումարները, տուժանքը, սպասարկման և այլ վճարները ինքնուրույն, որոնց չկատարման դեպքում Բանկը  պատասխանատվություն չի կրում:

 Ծառայությունների տրամադրման վայր

Վարկը տրամադրվում է Բանկի Գլխավոր գրասենյակում և մասնաճյուղերում՝ բացառությամբ "Ստեփանակերտ" մասնաճյուղի: 

Բանկի հետ հաղորդակցման եղանակ

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն

"Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն" ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է՝

https://www.fininfo.am/compare-loan-refinancing,

https://www.fininfo.am/compare-mortgage-loan,

https://www.fininfo.am/compare-car-loans,

https://www.fininfo.am/compare-gold-loan,

https://www.fininfo.am/compare-consumer-loan:

 

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ

Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

 

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15,

"Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ

Էլ. փոստ՝ info@fsm.am

Հեռախոս` (+37460) 70-11-11

Ֆաքս` (+37410) 58-24-21

 

Կապ Բանկի հետ

Հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝

  • այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք
  • այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ
  • զանգահարել (+374 10) 511 211 հեռախոսահամարով
  • Viber՝ +374 95 511 211
  • Skype՝ conversebank-callcenter

  Թարմացվել է 27.10.2021թ. 15:20          

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Վարկի տրամադրման պայմանները մինչ 24.08.2021