Թեժ գիծ +37410 511 211

Unistream

"UNIStream"-ը միջազգային արագ դրամական փոխանցման համակարգ է, որի միջոցով հնարավոր է կատարել և ստանալ առանց հաշվի բացման փոխանցումներ դեպի Ռուսաստան/ից, ԱՊՀ, ինչպես նաև արտասահմանյան այլ երկրներ/ից: Համակարգը հնարավորություն է տալիս կատարել անհասցե և հասցեի նշումով փոխանցումներ:

Պայմաններ

Մեկ գործարքի առավելագույն գումար

900,000 ՌԴ ռուբլի կամ համարժեք ՀՀ դրամ

20,000 ԱՄՆ դոլար

15,000 Եվրո

Մուտքագրման արժույթ

ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլի, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վճարումների իրականացման արժույթ

Փոխանցման համարի (գաղտնագրի) նիշերի քանակ

12

Փոխանցման կատարման տևողություն

Մինչև 10 րոպե

"UNIStream" համակարգի ինտերնետային կայքի հղում

www.unistream.ru

Սակագներ

Փոխանցումներ իրականացնելիս գանձվում են հետևյալ միջնորդավճարները

- Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Վրաստանի Հանրապետություն իրականացվող փոխանցումների դեպքում՝ փոխանցվող գումարի 1%:

ՌԴ ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով

- Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան և ԱՊՀ երկրներ ՀՀ դրամով, ՌԴ ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարվող երկարժույթ փոխանցումների դեպքում (երբ ուղարկողի կողմից վճարվող գումարի արժույթը տարբերվում է ստացման գումարի արժույթից, այսինքն՝ համակարգի կողմից իրականացվում է փոխարկում)՝ 0%՝ անկախ գումարից:

- Հնարավոր է նաև իրականացնել ոչ հասցեական փոխանցումներ Հայաստանի տարածքում. ՀՀ դրամով և ՌԴ ռուբլով` փոխանցման գումարի 0.6%, ԱՄՆ դոլար և Եվրո արժույթներով՝ 3.5%:

Փոխանցումներ դեպի այլ պետություններ

Գումար և/կամ արժույթ

Միջնորդավճար

 

Գումար և/կամ արժույթ

Միջնորդավճար

Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մոլդովա, Վիետնամ, Տաջիկստան

Լատվիա, Լիտվա

RUR

1.5%

RUR/USD/EUR

1%

Հունաստան

Գերմանիա

RUR - EUR

0%

USD - EUR

1%

Մեծ Բրիտանիա

Թուրքիա

USD/EUR - GBP

0%

Մինչև 10,000 USD/EUR

1.5%

Մոնղոլիա

Իսպանիա

Մինչև 3,000 RUR

1.5%

RUR - EUR

1%, min` 70 RUR

3,000-ից ավելի RUR

1.3%

USD

2.3%

Շրի Լանկա

Իսրայել

Մինչև 7,000 RUR - LKR

100 RUR

Մինչև 3,000 USD/EUR

2%

7,000 և ավելի RUR - LKR

0%

3,000 - 10,000 USD

35 USD

Մինչև 100 USD/EUR - LKR

1 USD/EUR

Իտալիա*

100 և ավելի USD/EUR - LKR

0%

EUR

2.5%, min` 5 EUR

Չեխիա

Մինչև 12,999.99 RUR - EUR

200 RUR

USD - EUR

1.5%

13,000 և ավելի RUR - EUR

0%

AMD - EUR

0.99%

Մինչև 199.99 USD - EUR

3 USD

Սերբիա

200 և ավելի USD - EUR

0%

EUR

3.5%

Մինչև 100,000 AMD - EUR

1,500 AMD

Ուզբեկստան

100,000-ից ավելի AMD - EUR

0%

USD/EUR

1%

-   Ստացման գործարքի դեպքում լրացուցիչ միջնորդավճար չի գանձվում:

- Միջնորդավճարի գումարը գանձվում է միայն ՀՀ դրամով, այլ արժույթով ներկայացնելու դեպքում իրականացվում է արտարժույթի փոխանակում՝ հիմք ընդունելով գործարքի կատարման պահին Բանկում գործող տարադրամի փոխարժեքները:

* Իտալիայում յուրաքանչյուր անձ 7 օրացուցային օրերի ընթացքում կարող է ստանալ առավելագույնը 999 Եվրո գումար:

  Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Ուղարկված փոխանցումների չեղարկում, վավերապայմանների փոփոխություն
 1. Կատարված դրամական փոխանցումը հնարավոր է չեղարկել, կամ ստացողի վավերապայմանները փոփոխվել փոխանցողի պահանջով, նրա գրավոր դիմումի հիման վրա: Փոխանցման վավերապայմաններից կարելի է փոփոխել միայն ստացողի անունը, ազգանունը և հայրանունը:
 2. Գործարքը նույն օրը չեղարկելու դեպքում վերադարձվում է նաև միջնորդավճարը, իսկ հաջորդող օրերին միջնորդավճարը վերադարձվում է այն դեպքում, երբ փոխանցման վճարումը հասցեատիրոջը հնարավոր չէ իրականացնել համակարգային խնդիրների պատճառով:

Սահմանաչափեր և սահմանափակումներ

1. Յուրաքանչյուր փոխանցողը/ստացողը

 • մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում կարող է իրականացնել 2 մլն ՌԴ ռուբլին կամ այլ արժույթով՝ 2 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող գործարքներ,
 • 30 օրացուցային օրերի ընթացքում կարող է իրականացնել 6 մլն ՌԴ ռուբլին կամ այլ արժույթով՝ 2 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող գործարքներ,
 • 90 օրացուցային օրերի ընթացքում կարող է իրականացնել 8 մլն ՌԴ ռուբլին կամ այլ արժույթով՝ 2 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող գործարքներ:

2. ՌԴ-ից փոխանցված գումարի ստացում. Յուրաքանչյուր անձ

 • մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում կարող է ստանալ առավելագույնը թվով 6 և մինչև 1 մլն ՌԴ ռուբլին կամ այլ արժույթով՝ 1 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող փոխանցումներ,
 • 30 օրացուցային օրերի ընթացքում կարող է ստանալ առավելագույնը թվով 20 և 1 մլն ՌԴ ռուբլին կամ այլ արժույթով՝ 1 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող փոխանցումներ,
 • 90 օրացուցային օրերի ընթացքում կարող է ստանալ առավելագույնը 3 մլն ՌԴ ռուբլի կամ այլ արժույթով 3 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող փոխանցումներ:

3. Փոխանցումների և վճարումների իրականացման համար արգելված երկրներ` Աֆղանստան (Афганистан / Afghanistan), Եմեն (Йемен / Yemen), Իրաք (Ирак / Iraq), Լիբանան (Ливан / Lebanon), Լիբիա (Ливия / Libya), Սիրիա (Сирия / Syria), Սոմալի (Сомали / Somalia):

"UNIStream" համակարգի սպասարկման երկրների ցանկ

Պահանջվող փաստաթղթեր և տեղեկատվություն

Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է

1

Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ

2

Նշել ստացողի երկիրը, քաղաքը և ստացողի անուն ազգանունը

Փոխանցված գումարը ստանալու համար անհրաժեշտ է

1

Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ

2

Նշել փոխանցման համարը (գաղտնագիրը), արժույթը և գումարի չափը (մոտավորապես՝ 20% շեղումով)

Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որում նշված կլինեն գումարի չափը, արժույթը, փոխանցման գաղտնագիրը և այլ վավերապայմաններ:

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով խորհուրդ է տրվում գաղտնագիրը տրամադրել միայն փոխանցումը ստացողին:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

 Տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 • Տեղեկանքներ/գրություններ կատարված գործարքների վերաբերյալ

- Մինչև մեկ ամսվա վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 5,000 ՀՀ դրամ

 • Գործարքի կատարման հիմքեր, և այլ փաստաթղթերի պատճեններ (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

- Մինչև 1 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,800 ՀՀ դրամ
- Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 12,000 ՀՀ դրամ

Ուշադրություն

Բանկը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է հաճախորդից` «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ հաճախորդին:

Առանձին դեպքերում, հիմնվելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) և թղթակից բանկերի պահանջների վրա, Բանկը կարող է սահմանափակել և/կամ չիրականացնել ծառայության մատուցումը:

Բանկն իրավասու է փոփոխել և լրացնել մատուցվող ծառայությունների սակագները՝ սահմանված կարգով ծանուցելով այդ մասին` սեփական ինտերնետային էջում (www.conversebank.am) հաղորդագրություն հրապարակելով, Բանկի տարածքում հայտարարություններ փակցնելու միջոցով:

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.

Հաճախորդի կողմից տրված թերի կամ սխալ տվյալներով հանձնարարականների հետևանքով առաջացած ուշացումների, սխալների և վնասների համար:

Բանկից դուրս տեղի ունեցած հաղորդակցման ուղիների աշխատանքի խափանման պատճառով առաջացած ուշացումների և վնասների համար:

Անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժոր) ազդեցության, այդ թվում՝ տարերային աղետների, համաճարակների, գործադուլների, շրջափակումների, հեղաշրջումների, ռազմական գործողությունների, հեղափոխությունների, օրենսդրության մեջ փոփոխությունների, պետական մարմինների որոշումների հետևանքով առաջացած ուշացումների, վնասների, կորուստների համար:


Ծառայության մատուցման վայր

"UNIStream" արագ դրամական փոխանցման համակարգի միջոցով կարող եք կատարել և ստանալ փոխանցումներ Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների Սպասարկման Գրասենյակում և մասնաճյուղերում:

Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն

"Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն" ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է՝ https://www.fininfo.am/dramakan-poxancumner:

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ

Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15,
"Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ
Էլ. փոստ՝ [email protected]
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21

Կապ Բանկի հետ

Հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝

 • այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք
 • այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ
 • զանգահարել (+374 10) 511 211 հեռախոսահամարով

WhatsApp՝ +374 95 511 211
Skype՝ conversebank-callcenter
 

 Թարմացվել է 22.05.2023թ. 14:00  

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Պայմանները մինչ 22․05․2023