Թեժ գիծ +37410 511 211

Աշխատատեղեր

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողներին խնդրում ենք ուղարկել CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտն անհրաժեշտ է լրացնել նշելով հաստիքի անվանումը։
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

 Back-end Developer

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ակտիվորեն մասնակցել բազմաթիվ C# նախագծերին;
 • Գրել ընթեռնելի և OOP լավագույն ստանդարտներին համապատասխան կոդ;
 • Ակտիվորեն մասնակցել տեխնիկական հարցերի քննարկումներին;
 • Կատարել սեփական կոդերի Unit թեսթավորում պոզիտիվ և նեգատիվ հնարավոր տարբերակների համար;
 • Կատարել ծրագրային կոդերի ստուգում, առաջարկել հնարավոր փոփոխություններ և ուղղումներ։

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • .Net/C# գերազանց իմացություն (Senior մակարդակը ցանկալի է);
 • EntityFramework (CodeFirst) գիտելիքներ;
 • SQL/TSQL իմացությունը առավելություն է;
 • Object-oriented programming (OOP)-ի գերազանց իմացություն;
 • Տվյալների կառուցվածքների և ալգորիթմների գերազանց իմացություն;
 • API-ի մշակման/ինտեգրման փորձը առավելություն է;
 • Տեխնիկական անգլերենի գիտելիքներ։

Front-end Developer

Աշխատանքային պարտականություններ
 
 • Մասնակցել Software Development Lifecycle-ի բոլոր փուլերին;
 • Գրել ընթեռնելի և OOP լավագույն ստանդարտներին համապատասխան կոդ
 • Տիրապետել ծրագրային մշակման լավագույն փորձին և կիրառել այն պրոդուկտի զարգացման մեջ;
 • Սերտորեն համագործակցել պրոդուկտի զարգացման ամբողջ թիմի հետ՝ բացահայտելու համակարգի պահանջները;
 • Ակտիվորեն մասնակցել տեխնիկական հարցերի քննարկումներին;
 • Մասնակցել աշխատանքի պլանավորման գործընթացներին;
 • Կազմել տեխնիկական փաստաթղթեր (ադմինիստրատորի ձեռնարկներ), պրեզենտացիաներ, անհրաժեշտության դեպքում մասնակցություն ունենալ ներքին գործընթացների սահմանմանը;
 • Ներգրավված լինել ընկերության նախաձեռնություններում և օժանդակել դրանց իրականացմանը։

Անհրաժեշտ հմտությունները

 • JavaScript ծրագրավորողի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • JavaScript, TypeScript և հարակից տեխնոլոգիաների փորձ
 • ReactJS-ի և React Native-ի հետ աշխատանքային փորձը պարտադիր է
 • JSS, SASS, Less-ի փորձ
 • Responsive/Adaptive Web Design և Single Page Applications-ի փորձ
 • PageSpeed, Lighthouse, Chrome Performance գործիքների փորձ
 • JS և CSS կատարողականի օպտիմալացման փորձը մեծ առավելություն է
 • Redux-ի հետ աշխատանքային փորձը առավելություն է
 • RESTful վեբ ծառայությունների հետ աշխատելը առավելություն է
 • Build գործիքների հետ աշխատելու փորձը, ինչպիսին է Webpack-ը, առավելություն է
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Անգլերենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցման ունակություն: