Թեժ գիծ +37410 511 211

Մատուցվող ծառայություններ

Անհատներ

Վարկեր

Քարտեր

Ավանդներ

Փոխանցումներ

Ապառիկ

Գույքի վաճառք

Հաշիվների բացում

Կոմունալ վճարումներ

Գործարքներ

Տարադրամի և որկու փոխարժեք

Ապահովագրություն

Բիզնես

Վարկեր

Ավանդներ

Աշխատավարձային պրոեկտներ

Առևտրի ֆինանսավորում

Ֆինանսական հաստատություններ

Լիզինգ

Ֆակտորինգ

Փոխանցումներ

"Սակագներ և դրույքներով" նախատեսված վճարները գանձվում են ՀՀ դրամով հաշիվներից, իսկ դրանց բացակայության դեպքում գանձումները կատարվում են այլ արժույթով հաշիվներից` գանձման օրվա դրությամբ Բանկի համապատասխան արժույթի համար նախատեսված առքի փոխարժեքով: