Թեժ գիծ +37410 511 211

Visa PaySticker

 

 


Ծառայության տեսակը Սակագին /ներկայացված է ՀՀ դրամով/
 
    Ռեզիդենտ հաճախորդների համար Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար
1 PaySticker-ի տարեկան սպասարկման վճար (հիմնական քարտին հավելյալ/կից տրամադրվող անհպում քարտ) 5,000 ՀՀ դրամ 8,000 ՀՀ դրամ
2 Գործարքներ առևտրային կետերում1 0 0
3 Կանխիկի տրամադրում1 Համաձայն հիմնական քարտի սակագների Համաձայն հիմնական քարտի սակագների
4 Բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում Համաձայն հիմնական քարտի սակագների Համաձայն հիմնական քարտի սակագների
5 Քարտից քարտ փոխանցումներ Համաձայն հիմնական քարտի սակագների Համաձայն հիմնական քարտի սակագների
6 Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ Համաձայն Visa Classic քարտատեսակի համար սահմանված սահմանաչափերի Համաձայն Visa Classic քարտատեսակի համար սահմանված սահմանաչափերի
7 Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ 10 10
8 Կորցրած/գողացված/վնասված PaySticker-ի դեպքում նոր PaySticker-ի, ծածկագրի տրամադրում/  2,000 ՀՀ դրամ 2,000 ՀՀ դրամ
9 Նոր PaySticker-ի  դիմում-հայտի կամ գործող PaySticker-ի ՝ տարբեր պատճառներով վերաթողարկելու դեպքում PaySticker-ի, և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում  5,000 ՀՀ դրամ  10,000 ՀՀ դրամ
 10  Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում  5,000 ՀՀ դրամ  5,000 ՀՀ դրամ
 11  PaySticker-ի ապաբլոկավորման վճար /3 անգամ սխալ մուտքագրված ՊԻՆ ծածկագրի դեպքում/  500 ՀՀ դրամ  500 ՀՀ դրամ
 12  PaySticker-ին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում, USSD ծառայության հարցման հիման վրա SMS հաղորդագրության ուղարկում: Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն 20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին

  1Հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱՐՔԱ համակարգից դուրս գործող առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները: