Թեժ գիծ +37410 511 211

Visa PaySticker և MiniFob

 

 VISA PaySticker / Visa Mini Fob

Visa PaySticker-ը և Visa Mini Fob-ը Visa վճարահաշվարկային համակարգի Classic տեսակի՝ Բանկի կողմից տրամադրված այլ հիմնական քարտին կից/հավելյալ քարտեր են, որոնք հնարավորություն են տալիս Visa Pay Wave տեխնոլոգիայով սարքավորման կիրառմամբ կատարել գործարքներ անհպում եղանակով:

Սահամանափակումներ

  • Նախատեսված չեն ինտերնետ միջավայրում գործարքներ իրականացնելու համար:
  • Չի կարող օգտագործվել այն սպասարկման կետերում և բանկոմատներում, որտեղ անհպում վճարման եղանակը կամ VISA PaySticker-ը և VISA Mini Fob-ը տեխնիկապես չեն կարող կիրառվել կամ սպասարկվել:

N Ծառայության տեսակը Սակագին /ներկայացված է ՀՀ դրամով/
 
    Ռեզիդենտ հաճախորդների համար Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար
1 PaySticker-ի և Mini Fob-ի տարեկան սպասարկման վճար (հիմնական քարտին հավելյալ/կից տրամադրվող անհպում քարտ) 3,000 ՀՀ դրամ 8,000 ՀՀ դրամ
 2 Mini Fob-ի աքսեսուարի տրամադրման վճար 2,000 ՀՀ դրամ 2,000 ՀՀ դրամ
3 Գործարքներ առևտրային կետերում1 0 0
4 Կանխիկի տրամադրում1 Համաձայն հիմնական քարտի սակագների Համաձայն հիմնական քարտի սակագների
5 Բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում Համաձայն հիմնական քարտի սակագների Համաձայն հիմնական քարտի սակագների
6 Քարտից քարտ փոխանցումներ Համաձայն հիմնական քարտի սակագների Համաձայն հիմնական քարտի սակագների
7 Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ Համաձայն Visa Classic քարտատեսակի համար սահմանված սահմանաչափերի Համաձայն Visa Classic քարտատեսակի համար սահմանված սահմանաչափերի
8 Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ 10 10
9 Կորցրած/գողացված/վնասված PaySticker-ի և Mini Fob-ի դեպքում նոր PaySticker-ի և Mini Fob-ի , ծածկագրի տրամադրում/ առանց Mini Fob-ի աքսեսուարի/ 2,000 ՀՀ դրամ 2,000 ՀՀ դրամ
10 Նոր PaySticker-ի և Mini Fob-ի դիմում-հայտի կամ գործող PaySticker-ի և Mini Fob-ի ՝ տարբեր պատճառներով վերաթողարկելու դեպքում PaySticker-ի և Mini Fob-ի , և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում  5,000 ՀՀ դրամ  10,000 ՀՀ դրամ
 11  Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում  5,000 ՀՀ դրամ  5,000 ՀՀ դրամ
 12  PaySticker-ի և Mini Fob-ի ապաբլոկավորման վճար /3 անգամ սխալ մուտքագրված ՊԻՆ ծածկագրի դեպքում/  500 ՀՀ դրամ  500 ՀՀ դրամ
 13  PaySticker-ին և Mini Fob-ի կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում, USSD ծառայության հարցման հիման վրա SMS հաղորդագրության ուղարկում: Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն 20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին

  1Հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱՐՔԱ համակարգից դուրս գործող առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները: