Թեժ գիծ +37410 511 211

Վարկեր

Բիզնես վարկեր

Կոնվերս Բանկի բիզնես վարկերն ուղղված են Ձեր բիզնեսի զարգացմանն ու Ձեր գործնական մտքերի իրագործմանը:
Մենք վարկավորում ենք միկրո, փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսներ:

Բիզնես վարկերի մասին ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ
• "Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ հաճախորդ կարող է հանդիսանալ ցանկացած իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր, իսկ ագրոֆինանսավորման դեպքում` նաև ֆիզիկական անձ, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց խմբավորում (որի կողմից բանկում հանդես է գալիս լիազորված համապատասխան խմբի անդամը), որը դիմել է Բանկի վարկային քաղաքականությամբ չարգելված ֆինանսավորում ստանալու նպատակով:
• Բիզնես վարկերը տրամադրվում են ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով:
• Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:
• Գրավադրվող անշարժ և շարժական գույքը ենթակա է գնահատման` բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից:


Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններ՝
 


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` վատ վարկային պատմություն ունենալը Ձեզ համար հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ ֆինանսական գործիքներից օգտվելիս:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
Ձեր պարտավորությունները չկատարելու, ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկությունները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կուղարկվեն վարկային ռեգիստր և վարկային բյուրո:

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ
Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

 

Կապ Բանկի հետ
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել բանկի Գլխամասային գրասենյակ`
Հանրապետության հրապարակ
Վազգեն Սարգսյան 26/1
Հեռ՝. +374 10 511200, +374 10 511211
Ինչպես նաև բանկի բոլոր մասնաճյուղեր