Թեժ գիծ +37410 511 211

Թափուր աշխատատեղեր

Եթե ցանկանում եք դիմել մեզ մոտ առկա թափուր հաստիքների համար, ապա խնդրում ենք հետևել հայտարարության մեջ ներկայացված կարգին, ներբեռնել դիմում-հայտը և վերջինիս լրացված տարբերակն ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով: Ձեր թեկնածությունը կգնահատվի հայտարարության մեջ նշված տվյալ աշխատատեղի պահանջներին համաձայն:

Նշված պահանջներին Ձեր թեկնածության համապատասխանության դեպքում Ձեզ կհրավիրենք հարցազրույցի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորման:

Թափուր աշխատատեղերին դիմելու համար լրացրեք դիմում-հայտը և ուղարկեք  job@conversebank.am

Թափուր աշխատատեղեր

Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս բանկը փնտրում է ֆինանսական խորհրդատու, ով կիրականացնի հաճախորդների արդյունավետ սպասարկում, կապահովի բանկային ծառայությունների վաճառք և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 • Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,
 • Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 • Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,
 • Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ հարակից բնագավառում,
 • Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում,
 • MS Office լավ իմացություն, ՀԾ լավ իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
 • Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,
 • Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` ''Ֆինանսական խորհրդատու'': Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 հոկտեմբերի, 2017
Հայտերի ընդունման ավարտ: 10 սեպտեմբեր, 2018

ՏՏ աուդիտոր

Աշխատանքի վայրը:ք. Երևան

Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու ՏՏ աուդիտոր, ով կմիանա Ներքին աուդիտի թիմին՝ ՏՏ հսկողական համակարգերի և ընթացակարգերի աուդիտի, ռիսկերի բացահայտման և գնահատմանն ուղղված աշխատանքների իրականացման համար:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Ուսումնասիրել և գնահատել բանկի ՏՏ գործառույթների և համակարգերի, ՏՏ անվտանգության ներքին հսկողական մեխանիզմները,
 •  Գնահատել Բանկի ՏՏ համակարգերի, տվյալների կենտրոնների, ՏՏ անվտանգության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այլ գործառույթների նկատմամբ գործունեության արդյունավետությունը,
 •  Իրականացնել ՏՏ քաղաքականության և ընթացակարգերի աուդիտ, գնահատել վերահսկողական մեխանիզմները,
 •  Բացահայտել ոլորտին վերաբերող ռիսկերը,
 •  Վերանայել և գնահատել Բանկում գործող ծրագրային կոնֆիգուրացիաների, ՏՏ համակարգերի և կիրառվող ընթացակարգերի համապատասխանությունը տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության, ճշգրտության և ամբողջականության սահմանված չափանիշներին,
 •  Ներկայացնել համակարգերի, գործընթացների և ընթացակարգերի բարելավման առաջարկներ,
 •  Աուդիտի հաշվետվությունների պատրաստում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ՏՏ կամ այլ հարակից ոլորտում, (CISA կամ CISM վկայագրերի առկայությունը, կամ կարճ ժամանակահատվածում դրանց ձեռքբերման մտադրությունը կդիտարկվի որպես առավելություն),
 •  Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ ՏՏ ոլորտում,
 •  Բանկում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում ՏՏ ոլորտում աշխատելու փորձառությունը առավելություն է,
 •  Հայերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 •  Արդյունավետ հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ:

Մենք տրամադրում ենք

 •  Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
 •  Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
 •  Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "ՏՏ աուդիտոր":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 30 հուլիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 օգոստոս, 2018

Շինարարության և շենքերի սպասարկման մասնագետ

Աշխատանքի վայրը ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը Անմիջապես
Հաստիքի տեսակը Ժամանակավոր

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկի ստորաբաժանումների և մասնաճյուղերի վերանորոգման գործընթացի նկատմամբ հսկողության իրականացում,
 •  Բանկի ստորաբաժանումներից և մասնաճյուղերից ստացված հայտերի հիման վրա ջեռուցման, օդափոխման, օդորակման համակարգերի վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում,
 •  Բանկին պատկանող շենքերի արտաքին և ներքին պատշաճ վիճակի պահպանում,
 •  Շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերլուծություն, ավարտական ակտերի ստուգում և ընդունում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Համապատասխան ոլորտի աշխատանքային փորձառությունը ցանկալի է,
 •  Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 •  Սեղմ ժամկետներում արդյունավետ, անսխալ աշխատելու ունակություն,
 •  Աշխատանքում մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 •  Թիմային աշխատանքի ունակություն,

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:

Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել դիմում-հայտերը և մոտիվացիոն նամակը("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Շինարարության և շենքերի սպասարկման մասնագետ":

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 14 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
31 օգոստոսի, 2018

Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Իջևան, ք. Կապան

Աշխատանքի վայրը: ք. Իջևան, ք. Կապան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս բանկը փնտրում է Ֆինանսական խորհրդատու, ով կիրականացնի հաճախորդների արդյունավետ սպասարկում, կապահովի բանկային ծառայությունների վաճառք և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 •  Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 •  Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,
 •  Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 •  Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,
 •  Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,
 •  Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 •  Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 •  Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,
 •  Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 •  Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 •  Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 •  Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ հարակից բնագավառում,
 •  Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում,
 •  Համակարգչային գիտելիքներ,
 •  Հայկական ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 •  Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
 •  Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,
 •  Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
 •  Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,
 •  Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Ֆինանսական խորհրդատու": Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 18 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
31 օգոստոսի, 2018

Տեղեկատու, ք. Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնաճյուղի տեղեկատու, ով արդյունավետ կերպով կապահովի Բանկ այցելած նոր հաճախորդների պատշաճ ընդունում, կարիքների ճշտում և անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկ այցելած նոր հաճախորդների ընդունում, կարիքների ճշտում, ուղղորդում,
 •  Հաճախորդներին նախնական տեղեկատվության, խորհրդատվության տրամադրում,
 •  Ծառայությունների, վարկային և ոչ վարկային պրոդուկտների վաճառքին ուղղված գործողություններ,
 •  Հաճախորդի հետ պատշաճ հետադարձ կապի ապահովում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 •  MS office գերազանց իմացություն,
 •  Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկման հիմնական պահանջների իմացություն,
 •  Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 •  Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 •  Ուղղվածություն դեպի հաճախորդը,
 •  Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 •  Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Տեղեկատու":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 18 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
31 օգոստոսի, 2018

Մասնագետ-գանձապահ, ք. Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես
Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ-գանձապահի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաշվարկադրամարկղային կանխիկ և անկանխիկ ծառայությունների մատուցում, կապահովի հաճախորդների պատշաճ սպասարկում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),
 •  Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
 •  Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,
 •  Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
 •  Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,
 •  Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,
 •  Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,
 •  Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,
 •  Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,
 •  Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 •  Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 •  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 •  MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 •  Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,
 •  Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 •  Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 •  ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
 •  Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 18 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
31 օգոստոսի, 2018

Հիմնական միջոցների պահեստի պատասխանատու

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների պահեստի վարում,
 •  Բանկի ապրանքանյութական արժեքների պահեստավորում, պահպանում, առկայության ստուգում և հաշվառում,
 •  Բանկի գործունեության համար անհրաժեշտ ապրանքանյութական պաշարների ծավալների հաշվառում և համալրում, ինչպես նաև անհրաժեշտ ապրանքների գնումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
 •  Անհրաժեշտ բեռնափոխադրումների և տեղափոխումների կազմակերպում,
 •  Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված այլ տեխնիկական, տնտեսական կամ կազմակերպչական միջոցառումների ձեռնարկում,
 •  Կնիքների, կապարակնիքների և զմռսակնիքների պատվիրում և տրամադրում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Համապատասխան ոլորտում 1-2 տարիների աշխատանքային փորձառությունը ցանկալի է,
 •  Հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների պահեստի վարման արդյունավետ կազմակերպում,
 •  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների բավարար իմացություն,
 •  Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 •  Սեղմ ժամկետներում արդյունավետ, անսխալ աշխատելու ունակություն,
 •  Աշխատանքում մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 •  Թիմային աշխատանքի ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել դիմում-հայտերը և մոտիվացիոն նամակը("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Հիմնական միջոցների պահեստի պատասխանատու":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 29 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
31 օգոստոսի, 2018

Գլխավոր մասնագետ, Մարքեթինգի բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է բարձր որակավորում ունեցող մարքեթինգի մասնագետի, ով կմիանա մարքեթինգի թիմին և կաջակցի Բանկի արդյունավետ մարքեթինգային ծառայության իրականացմանը:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 •  Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ մարքեթինգային առաջխաղացման ծրագրերի նախագծման գործընթացին ակտիվ մասնակցություն,
 •  Տպագիր նյութերի պատրաստման գործընթացի վերահսկում՝ կոնցեպտ, դիզայներների հետ աշխատանք, շահագրգիռ մասնագետների հետ աշխատանք,
 •  Մարքեթինգային քաղաքականության շրջանակներում գովազդային հարթակների հետ համագործակցություն,
 •  Հասարակությունից, մամուլից և հարակից կազմակերպություններից ստացված հարցումներին մասնակցության գործընթացի վերահսկում,
 •  Մարքեթինգային նոր մոտեցումների նկատմամբ հետևողականություն, իրազեկում և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում,
 •  Բանկի պաշտոնական կայքի և այլ զանգվածային լրատվամիջոցների համար մամլո հաղորդագրությունների տեքստերի պատրաստում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Մարքեթինգում կամ հարակից ոլորտներում աշխատանքային փորձը պարտադիր է,
 •  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, այլ լեզվի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 •  Համակարգչային գիտելիքներ, նախընտրելի է լուսանկարների և/կամ հոլովակների մշակման ցանկացած ծրագրի իմացություն,
 •  Թիմում աշխատելու հմտություններ,
 •  Կազմակերպվածություն և մանրուքների վրա ուշադրություն դարձնելու ունակություն,
 •  Արագ խնդիրները լուծելու ունակություններ,
 •  Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություններ:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 13 հուլիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 17 օգոստոս, 2018

Թվային մարքեթինգի գծով առաջատար մասնագետ

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է բարձր որակավորում ունեցող թվային մարքեթինգի մասնագետի, ով կմիանա մարքեթինգի թիմին և կաջակցի Բանկի թվային մարքեթինգային ռազմավարության արդյունավետ իրականացմանը: Թվային մարքեթինգի գծով առաջատար մասնագետը իրականացնելու է թվային քարոզարշավների տարեկան ծրագրերի կազմումը և դրանց համակարգումը, ինչպես նաև ներկայացնելու է թվային նոր գաղափարների և դրանց իրականացման ծրագրերի առաջարկներ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 •  Թվային ակցիաների նախաձեռնում, նախագծում և իրականացնում,
 •  Մարքեթինգի նախագծում և իրականացում ՝ էլեկտրոնային փոստով,
 •  Բովանդակության մշակում և խմբագրում՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով,
 •  Շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցում և գովազդների ցուցադրման համակարգում, ամսական մոնիտորինգի իրականացում և հաշվետվությունների պատրաստում,
 •  Գովազդի տեղադրում Facebook և Instagram սոց ցանցերում, կատարման գործընթացի վերահսկում,
 •  Google Adwords-ի իրականացում,
 •  Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn և Instagram սոց ցանցերում տեղադրված տեղեկատվության պարբերաբար թարմացում՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով,
 •  Թվային ծրագրերի համակարգում (կայքերի զարգացում, IOS / Android հավելվածներ և այլն),
 •  Բանկի հետ կապված թվային արշավների և մրցակիցների գովազդների մշտապես վերահսկում, հաշվետվությունների կազմում,
 •  Բանկի կայքի և հարակից ենթակայքերի համար վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում,
 •  Առցանց հաղորդակցման նյութերի նախագծման համակարգում,
 •  Տարեկան բյուջեի պլանավորում և ծախսերի վերահսկում. ծախսերի վերաբերյալ ամսական հաշվետվությունների տրամադրում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 •  Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է տնտեսագիտության, մարքեթինգի կամ հաղորդակցության ոլորտում,
 •  Առնվազն 3 տարվա փորձ թվային մարքեթինգի բնագավառում,
 •  Վեբ նախագծերի կառավարման փորձ,
 •  HTML իմացությունը նախընտրելի է,
 •  IOS/Android ծրագրերի կառավարման փորձը նախընտրելի է,
 •  Թվային քարոզարշավների կազմակերպման կարողություն
 •  Email Marketing ծրագրով աշխատանքային փորձ,
 •  Google AdWords, Facebook/Instagram գովազդային հարթակներով աշխատանքային փորձ,
 •  Սոցիալական ցանցերի և email marketing-ի համար բովանդակություն գրելու հմտություն,
 •  Վերլուծական և հաշվետվողական ուժեղ հմտություններ,
 •  Microsoft Office, Adobe Photoshop, Illustrator և Acrobat իմացությունը պարտադիր է,
 •  Հաղորդակցման և ներկայացման ուժեղ հմտություններ,
 •  Բազմակի հանձնարարությունների կատարման, առաջնահերթությունների սահմանման և ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություն,
 •  Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն,
 •  Թիմային աշխատանքի հմտություններ:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Թվային մարքեթինգի գծով առաջատար մասնագետ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 13 հուլիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 17 օգոստոս, 2018

Ոսկերիչ -վերլուծաբան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է ոսկերիչ-վերլուծաբանի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի ոսկու պորտֆելի և գրավադրված ոսկյա իրերի մոնիտորինգ, ինչպես նաև կբացահայտի ոսկյա իրերի գրավադրման գործընթացի առկա ռիսկերը և կառաջարկի դրանց զսպման մեխանիզմներ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկի ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկային պորտֆելի մոնիտորինգ,
 •  Բանկում գրավադրված ոսկյա իրերի մոնիտորինգ,
 •  Ոսկյա իրերի գրավադրման գործընթացի հետ կապված ռիսկերի բացահայտում և դրանց զսպման ուղղությամբ առաջարկների ներկայացում,
 •  Իրականացված մոնիտորինգների հիման վրա հաշվետվությունների կազմում և առաջարկների ներկայացում,
 •  Բանկի մասնագետ-գնահատողների մասնագիտական կատարելագործման ուղղությամբ սեմինարների կազմակերպում,
 •  Շուկայում գործող ոսկու գների նկատմամբ հետևողականության ցուցաբերում և առաջարկության ներկայացում ղեկավարին,
 •  Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի մասնագետ-գնահատողների փոխարինում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում՝ ոսկյա զարդերի գրավադրմամբ վարկավորման/վերստուգման ոլորտում կամ ոսկյա զարդերի հարգորոշումով զբաղվող մասնագիտացված կազմակերպությունում,
 •  Ոսկու ստուգման հմտություններ,
 •  Բանկային ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր իմացություն,
 •  Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 •  Սեղմ ժամկետներում արդյունավետ աշխատելու ունակություն
 •  Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 •  Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 •  Աշխատանքում մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 •  Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն,
 •  MS Office լավ իմացություն, ՀԾ Բանկ համակարգի իմացություն,
 •  Վարորդական վկայականի առկայություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ՝ <<Ոսկերիչ Վերլուծաբան>>:
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 օգոստոս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 26 օգոստոս, 2018

Վերլուծաբան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է վերլուծաբանի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի տրամադրված բիզնես և անհատական վարկերի մոնիտորինգ, ինչպես նաև կբացահայտի առկա ռիսկերը և կառաջարկի դրանց զսպման մեխանիզմներ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկի կողմից տրամադրված բիզնես վարկերի և վարկային պորտֆելի մոնիտորինգ,
 •  Բանկի կողմից տրամադրված անհատական վարկերի և վարկային պորտֆելի մոնիտորինգ,
 •  Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի արդյունքներում ռիսկերի բացահայտում և դրանց զսպման ուղղությամբ առաջարկների ներկայացում,
 •  Իրականացված մոնիտորինգների հիման վրա հաշվետվությունների կազմում և առաջարկների ներկայացում,
 •  Անմիջական ղեկավարի կամ ղեկավարության հանձարարությամբ այլ գործառույթների իրականացնում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթությունը տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներում,
 •  Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում (վարկավորման/վերստուգման ոլորտում),
 •  Վարկավորման գործընթացի, ֆինանսական վերլուծության իմացություն,
 •  Բանկային ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր իմացություն,
 •  Հարկային օրենսդրության լավ իմացություն,
 •  Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, այլ օտար լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 •  Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 •  Սեղմ ժամկետներում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 •  Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 •  Աշխատանքում մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 •  Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն,
 •  MS Office գերազանց իմացություն, ՀԾ Բանկ համակարգի իմացություն,
 •  Վարորդական վկայականի առկայություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Վերլուծաբան":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10, օգոստոսի, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 26 օգոստոսի, 2018

 

Այս ամսաթվով գրառումներ չկան: