Թեժ գիծ +37410 511 211

Թափուր աշխատատեղեր

Եթե ցանկանում եք դիմել մեզ մոտ առկա թափուր հաստիքների համար, ապա խնդրում ենք հետևել հայտարարության մեջ ներկայացված կարգին, ներբեռնել դիմում-հայտը և վերջինիս լրացված տարբերակն ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով: Ձեր թեկնածությունը կգնահատվի հայտարարության մեջ նշված տվյալ աշխատատեղի պահանջներին համաձայն:

Նշված պահանջներին Ձեր թեկնածության համապատասխանության դեպքում Ձեզ կհրավիրենք հարցազրույցի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորման:

Թափուր աշխատատեղերին դիմելու համար լրացրեք դիմում-հայտը և ուղարկեք  job@conversebank.am

Թափուր աշխատատեղեր

Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս բանկը փնտրում է ֆինանսական խորհրդատու, ով կիրականացնի հաճախորդների արդյունավետ սպասարկում, կապահովի բանկային ծառայությունների վաճառք և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 • Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,
 • Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 • Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,
 • Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ հարակից բնագավառում,
 • Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում,
 • MS Office լավ իմացություն, ՀԾ լավ իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
 • Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,
 • Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` ''Ֆինանսական խորհրդատու'': Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 հոկտեմբերի, 2017
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
05 մարտի2018

Մասնագետ, Ծրագրավորման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան

Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է ակտիվ և փորձառու մասնագետ Ծրագրավորման բաժնում, նոր ծրագրային լուծումներ մշակելու, նաև տվյալների բազաների հետ աշխատելու նպատակով:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Թիմի հետ պլանավորել, գնահատել և նախագծել ծրագրային լուծումներ,
 • Գործառույթային առանձնահատկություններից ելնելով՝ վերլուծել տվյալների մոդելային պահանջները, նախագծել տվյալների բազաներ,
 • Արդյունավետ ձևով իրականացնել միաժամանակյա նախագծերի մշակում, իրագործում,
 • Մշակել թրիգերներ և պահվող պրոցեդուրաներ:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն ՏՏ և/կամ այլ հարակից ոլորտում,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալների բազայի նախագծման և ծրագրավորման բնագավառում,
 • MS SQL Server-ի վկայագրի առկայությունը կդիտարկվի, որպես առավելություն է,
 • Transact SQL-ծրագրավորման գերազանց հմտություններ,
 • MS SQL Server Management Studio, MS SQL Server Enterprise Manager ծրագրային գործիքների իմացություն;
 • Օբյեկտ կողմնորոշված նախագծման(Object Oriented Design) և Design Patterns-ի իմացություն,
 • C#, VB լեզուների, .NET տեխնոլոգիայի իմացությունը ցանկալի է,
 • AS-BANK 4.0 ծրագրի իմացությունը ցանկալի է,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Վերլուծական հմտություններ,
 • Հաղորդակցման, պրեզենտացիաներ կազմակերպելու և բանակցելու հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • Բանկային ոլորտում աշխատանքային փորձը կամ հետաքրքրվածությունը ցանկալի է:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Տեղեկատվական համակարգերի ավտոմատացման խմբի մասնագետ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Բանկի մասին:

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն 20-ամյա պատմություն ունեցող դինամիկ զարգացող բանկ է, որն առաջարկում է բազմատեսակ ծառայություններ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար: Մանրամասն տեղեկատվության համար խնդրում ենք այցելել մեր կայքը: http://conversebank.am/

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 20 նոյեմբերի 2017
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
05 մարտի2018

Մասնագետ-գանձապահ, "Արմավիր" և "Աբովյան" մասնաճյուղեր

Աշխատանքի վայրը: ք. Արմավիր, ք. Աբովյան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես
Հաստիքի տեսակը: Ժամանակավոր

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ-գանձապահի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաշվարկադրամարկղային կանխիկ և անկանխիկ ծառայությունների մատուցում, կապահովի հաճախորդների պատշաճ սպասարկում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),
 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,
 • Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
 • Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,
 • Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,
 • Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,
 • Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,
 • Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ Արմավիր մասնաճյուղ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 30 նոյեմբերի, 2017
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
05 մարտի2018

Ներքին Աուդիտի Առաջատար Անդամ

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան

Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու աուդիտոր, ով կմիանա Ներքին աուդիտի թիմին՝ ընթացակարգերի աուդիտի, ռիսկերի բացահայտման և գնահատմանն ուղղված աշխատանքների իրականացման համար:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Բանկի հսկողական մեխանիզմների ուսումնասիրություն, ռիսկերի բացահայտում և գնահատում,
 • Հսկողական մեխանիզմների, ընթացակարգերի և համակարգերի արդյունավետության գնահատում,
 • Ֆինանսական և հաշվապահական տվյալների և փաստաթղթերի հետազոտում, հսկողական մեխանիզմների համարժեքության գնահատում,
 • Օրենսդրական համապատասխանության ստուգում,
 • Աուդիտորական հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Այլ աուդիտորական աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ֆինանսներ, հաշվապահություն, տնտեսագիտություն կամ այլ հարակից ոլորտ),
 • Նվազագույնը 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Հաշվետվությունների պատրաստման միջազգային ստանդարտների իմացությունը նախընտրելի է,
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Հայկական Ծրագրերի իմացությունը նախընտրելի է,
 • Հաղորդակցման հմտություններ:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Ներքին աուդիտի անդամ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 18 հունվարի, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
05 մարտի, 2018

Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման խմբի ղեկավար/ՏՏ բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան

Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման խմբի ղեկավարի, ով արդյունավետ կերպով կապահովի Ընկերությունում շահագործվող համակարգիչների, համալրող սարքերի, հեռախոսային և համակարգչային ցանցի ընթացիկ վերահսկում, նրանց տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում: Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման խմբի ղեկավարը պատասխանատու է խմբի աշխատանքների պլանավորման և համակարգման համար:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Համակարգչային տեխնիկայի արագ և պատշաճ սպասարկում՝ նաև հեռահար տարբերակներով,
 • Ծրագրային և տեխնիկական անսարքությունների վերաբերյալ հայտերի ընդունում, գրանցում և մշակում,
 • Windows օպերացիոն համակարգի կիրառական, ինչպես նաև ընկերությունում շահագործվող այլ ծրագրային փաթեթների տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքների իրականացում
 • Անհրաժեշտ ծրագրային թարմացումների տեղադրում և կարգաբերում,
 • Համակարգչային տեխնիկայի և հարակից սարքավորումների անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում,
 • Լոկալ համակարգչային ցանցի կառուցում և անհրաժեշտ կարգաբերումների իրականացում,
 • Համակարգչային տեխնիկայի ընթացիկ խնդիրների ու թերությունների հայտնաբերում, ախտորոշում և վերացում,
 • Ընկերության այլ ստորաբաժանումների հետ համագործակցում,
 • Խմբի բոլոր գործառույթների արդյունավետ պլանավորում, արդյունավետ կազմակերպում և վերահսկում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն ՏՏ ոլորտում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ նշված բնագավառում,
 • Համակարգչային տեխնիկայի, հարակից սարքավորումների ճարտարապետության և ապարատային մասի գերազանց իմացություն,
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրային պրոդուկտների լավ իմացություն,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ծանրաբեռնվածության պայմաններում աշխատելու կարողություն, մանրուքների նկատմամբ ուշադիր,
 • Ժամկետներում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Հայերեն գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Ուղղվածություն դեպի հաճախորդը,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Խմբի ղեկավար, ՏՏ բաժին, Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման խումբ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 30 հունվարի, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
05 մարտի, 2018

 Մասնագետ-գանձապահ Ստեփանակերտ մասնաճյուղ

Աշխատանքի վայրը: ք. Ստեփանակերտ
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես
Հաստիքի տեսակը: Ժամանակավոր

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ-գանձապահի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաշվարկադրամարկղային կանխիկ և անկանխիկ ծառայությունների մատուցում, կապահովի հաճախորդների պատշաճ սպասարկում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),
 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,
 • Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
 • Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,
 • Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,
 • Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,
 • Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,
 • Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ Ստեփանակերտ մասնաճյուղ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 02 փետրվարի, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
05 մարտի, 2018

 Առաջատար մասնագետ, Բանկային պրոդուկտների սպասարկման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու մասնագետ Իրավաբանական վարչությունում, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի Բանկի ներքին իրավական գործընթացի սպասարկումը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկային պրոդուկտների, նաև մատակարարների հետ կնքվող պայմանագրերի տիպային ձևերի մշակում,
 •  Բանկի պայմանագրերի ձևերի լրամշակում Բանկի ներքին և ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան,
 •  Բանկի ներքին փաստաթղթաշրջանառության իրավական սպասարկման ապահովում,
 •  Հաճախորդների դիմում-բողոքներին ներկայացվող պատասխանների նախագծերի մշակում,
 •  Բանկի կառավարման մարմինների գործունեության իրավական սպասարկումը (որոշումներ, հրամաններ և այլն),
 •  Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներից բխող փաստաթղթերի տիպային ձևերի պատրաստումը,
 •  Բանկի մասնակցությամբ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակում քննվող գործերին մասնակցության ապահովում,
 •  ՀՀ Կենտրոնական բանկի պահանջներից բխող անհրաժեշտ իրավական գործաոույթների ապահովում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 •  ՀՀ բանկային, քաղաքացիական, աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 •  Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում,
 •  Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 •  Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 •  Սեղմ ժամկետներում արդյունավետ, անսխալ աշխատելու ունակություն,
 •  Աշխատանքում մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 •  Վերլուծական մտածելակերպ, բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 •  Թիմային աշխատանքի ունակություն,
 •  Microsoft Office-ի լավ իմացություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ Ստեփանակերտ մասնաճյուղ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 02 փետրվարի, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
05 մարտի, 2018

 Փորձնակ, Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների ֆինանսավորման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ-ն փնտրում է երիտասարդ և ակտիվ մասնագետների, ովքեր ցանկանում են մասնագիտական ուղի սկսել ՓՄՁ Ֆինանսավորման ոլորտում: Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կանցնեն նախապատրաստական դասընթացներ: Ավարտական քննություններում լավագույն արդյունքները ապահովված թեկնածուները կընդունվեն աշխատանքի Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ-ում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ,
 •  Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 •  Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Հաճախորդների բացահայտման և ներգրավվման հմտություն,
 •  Հայերեն գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների բավարար իմացություն,
 •  Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն,
 •  Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 •  Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Փորձնակ, ՓՄՁ ֆինանսավորման բաժին": 

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 13 փետրվարի, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 28 փետրվարի, 2018

Այս ամսաթվով գրառումներ չկան: