Թեժ գիծ +37410 511 211

Թափուր աշխատատեղեր

Եթե հետաքրքրված եք մեզ մոտ առկա թափուր հաստիքների համար, ապա խնդրում ենք հետևել հայտարարության մեջ ներկայացված կարգին, ներբեռնել դիմում-հայտը և վերջինիս լրացված տարբերակն ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով: Ձեր թեկնածությունը կգնահատվի հայտարարության մեջ նշված տվյալ աշխատատեղի պահանջներին համաձայն:

Նշված պահանջներին Ձեր թեկնածության համապատասխանության դեպքում Ձեզ կհրավիրենք հարցազրույցի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորման:

Թափուր աշխատատեղերին դիմելու համար լրացրեք դիմում-հայտը և ուղարկեք  [email protected]

Թափուր աշխատատեղեր 

ՏՏ կենտրոնի մասնագետ, Զվարթնոց օդանավակայան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան,
Աշխատանքային գրաֆիկը՝
Ցերեկային

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս բանկը փնտրում է ՏՏ մասնագետի, ով կապահովի Զվարթոնց օդանավակայանի տարածքում գործող ՏՏ կենտրոնի անխափան աշխատանքը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Իրականացնել միջադեպերի վերլուծություն և մշակում,
 • Ապահովվել Data Centre-ի անխափան աշխատանքը,
 • Հետևել սերվերային սենյակի ջերմաստիճանին, սնուցման սարքերին
 • Կատարել տարրական գործողություններ սերվերների և դիսկային համակարգերի հետ
 • Արձագանքել ստացվող բոլոր ծանուցումներին, անհրաժեշտության դեպքում դրանք փոխանցել պատասխանատու թիմին,
 • իրականացնել միջադեպերի և հաճախ կրկնվող խնդիրների լոգավորում։
 • Microsoft Office-ի լավ իմացություն, ՀԾ-Բանկ, իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 • բազային գիտելիքներ ՏՏ ենթակառուցվածքների հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ,,
 • հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
 • Microsoft Office-ի լավ իմացություն, ՀԾ-Բանկ, իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • մոնիթորինգի համակարգերի իմացություն (Zabbix,PRTG) կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • հաղորդակցության հմտություններ,
 • թիմում աշխատելու ունակություն,
 • ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն,
 • արագ սովորելու, կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք և պատասխանատվության բարձր զգացում։


Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «ՏՏ կենտրոնի մասնագետ, Զվարթնոց օդանավակայան»:
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 նոյեմբեր 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 24 նոյեմբեր 2023

Առաջատար վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը:
Անմիջապես


Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու վերլուծաբանի, ով կմիանա ռիսկերի կառավարման թիմին և կիրականացնի վերլուծություններ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ներքին և արտաքին ռիսկերի վերլուծություն, մոնիթորինգ և վերահսկողություն,
 • Վարկային , շուկայական և իրացվելիության ռիսկի կառավարում՝ մոդելների մշակում,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում և վերահսկողություն,
 • ՀՀ Բանկային համակարգի վերլուծության իրականացում,
 • Մակրոտնտեսական վերլուծությունների իրականացում,
 • ՀՀ ԿԲ և ներքին նորմատիվ իրավական ակտերով հաստատված նորմատիվների հաշվարկ, վերահսկողություն,
 • Բանկի հրապարակվող հաշվետվություններ,
 • Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրով նախատեսված ռիսկերի մասով ՀՀ տնտեսության և մակրո կանխատեսումների իրականացում և մոդելների կառուցում
 • ՀՀ ԿԲ և ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտներով պահուստավորման հաշվարկների ներկայացում, վերանայում, համապատասխան ընթացակարգերի վերահսկում,
 • Իրականացնել Բանկի վարկային պորտֆելի որակի վերլուծություն ըստ մասնաճյուղերի, ըստ պրոդուկտների,
 • ճշգրիտ և ժամանակին կատարել անմիջական ղեկավարի կամ ղեկավարության` վերը նշված առաջադրանքների կամ ընդհանրապես Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժնի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչվող հանձնարարականները:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ֆինանսաբանկային համակարգում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Microsoft Excel ծրագրի խոր/առաջադեմ իմացություն,
 • Բանկերի ներքին և արտաքին ռիսկերի, ռիսկերի հաշվարկման մեխանիզմների իմացություն,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում հմտություններ,
 • Մակրո և միկրո տնտեսական վերլուծությունների իրականացման փորձ,
 • ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի խորը իմացություն,
 • ՀՀ տնտեսության և մակրո կանխատեսումների իրականացման փորձ,
 • Բազել 3-ի խոր իմացություն,
 • ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտի վերաբերյալ խոր իմացություն,
 • Անալիտիկ և ճկուն մտածողություն,
 • R, Python , Stata ծրագրերի իմացությունը շատ ցանկալի:


Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Առաջատար վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժին":

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 31 հոկտեմբեր, 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 29 նոյեմբեր, 2023

Գլխավոր վերլուծաբան, Ռիսկերի կառավարման և մոդելավորման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը:
Անմիջապես


Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու վերլուծաբանի, ով կմիանա ռիսկերի կառավարման թիմին և կիրականացնի վերլուծություններ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ներքին և արտաքին ռիսկերի վերլուծություն, մոնիթորինգ և վերահսկողություն,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում և վերահսկողություն,
 • ՀՀ ԿԲ և ներքին նորմատիվ իրավական ակտերով հաստատված նորմատիվների հաշվարկ, վերահսկողություն,
 • ՀՀ ԿԲ և ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտներով պահուստավորման հաշվարկների ներկայացում, վերանայում, համապատասխան ընթացակարգերի վերահսկում,
 • Իրականացնել Բանկի վարկային պորտֆելի որակի վերլուծություն ըստ մասնաճյուղերի, ըստ պրոդուկտների,

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ֆինանսաբանկային համակարգում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Microsoft Excel ծրագրի խոր/առաջադեմ իմացություն,
 • Բանկերի ներքին և արտաքին ռիսկերի, ռիսկերի հաշվարկման մեխանիզմների իմացություն,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում հմտություններ,
 • ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի խորը իմացություն,
 • ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտի վերաբերյալ իմացություն,
 • Անալիտիկ և ճկուն մտածողություն,
 • Բազել 3-ի իմացություն շատ ցանկալի,
 • R, Python , Stata ծրագրերի իմացությունը շատ ցանկալի:

Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Գլխավոր վերլուծաբան, Ռիսկերի կառավարման և մոդելավորման բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 31 հոկտեմբեր, 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 29 նոյեմբեր, 2023

Կառավարչի տեղակալ, ք. Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1
Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ապահովել մասնաճյուղի բնականոն աշխատանքը, հաճախորդների բարձրորակ սպասարկումը,
 • Բանկի տնօրենի կողմից տրված բանկի անունից գործելու լիազորագրի շրջանակներում իրականացնելու ֆինանսական և այլ փաստաթղթերի ստորագրում և կնքում,
 • Հետևել իր ենթակայության տակ գտնվող աշխատակիցների աշխատանքին պարտականությունների պատշաճ կատարմանը,
 • Կատարել մասնաճյուղի աշխատակիցների գործունեության գնահատման աշխատանքներ և քննարկել դրանք վերջիններիս հետ,
 • Ակտիվորեն մասնակցել պլանների կատարողականին և շահույթի ձևավորմանը,
 • Ապահովել Ղեկավար կազմի կողմից ստացված հանձնարարությունների կատարումը,
 • Մասնակցել մասնաճյուղի աշխատակիցների ընդմիջումների, արձակուրդների և ոչ աշխատանքային օրերի հերթափոխության կազմակերպմանը,
 • Ներկայացնել առաջարակություններ հաճախորդների ներգրավման և դրա հետ կապված սակագնային քաղաքականության վերանայման և սպասարկման որակի բարձրացման ուղղությամբ,
 • Վարել ակտիվ քաղաքականություն հաճախորդների ներգրավման համար,
 • Ակտիվ մասնակցություն ունենալ մասնաճյուղի պլանային առաջադրանքների կատարմանը և ապահովել թիրախային շեմերը, վաճառքների ծավալները
 • Աշխատանքի ընթացքում առաջնորդվել, Բանկի ներքին նորմատիվային ակտերով, Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով,
 • Արագ արձագանքել հաճախորդների բողոքներին և առաջարկություններին,
 • Իրականացնել վերոնշյալ գործառույթների հետ, որևէ կերպ կապված այլ գործառույթներ,
 • Մասնաճյուղում որակյալ ծառայությունների մատուցման ապահովում,
 • Արտաքին գործընկերների հետ համագործակցություն
 • Հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում։

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային/վարկային ոլորտում,
 • Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու և ղեկավարելու ունակություն
 • Բանակցելու և համագործակցելու ունակություններ
 • Վաճառքի հմտությունների առկայություն՝ մանրածախ բիզնեսի շուկայում պահանջարկի բացահայտում
 • Կոնֆլիկտների կառավարման ունակություն:


Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` Կառավարչի տեղակալ,ք. Երևան:
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 17 հոկտեմբեր 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 30 նոյեմբեր 2023

Անհատական մենեջեր, Պրեմիում հաճախորդների ներգրավման և սպասարկման բաժին 

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Աշխատանքի նկարագիր՝ Կոնվերս բանկը փնտրում է մասնագետի, ով կիրականացնի պրեմիում հաճախորդների բարձորակ սպասարկումը, կներկայացնի վաճառքի խթանման առաջարկություններ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Պրեմիում հաճախորդների սպասարկում, Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ համապատասխան խորհրդատվության տրամադրում,
 • Պրեմիում հաճախորդների կարիքների բացահայտում, նոր հաճախորդների ներգրավում,
 • Պրեմիում հաճախորդների հաշիվների կառավարում և սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում նաև հեռահար,
 • Բանկի կողմից մատուցվող ծառայութունների վաճառք/խաչաձև վաճառք, վարկերի տրամադրում /առաջնակարգ ապահովված վարկեր, վարկային սահմանաչափեր, անհատական վարկեր/ բանկային հաշիվների բացում և սպասարկում, վճարային քարտերի տրամադրում, ավանդների ներգրավում,
 • Հեռակառավարման համակարգերի գծով գործառույթների իրականացում,
 • Համապատասխան միջոցառումների իրականացում՝ հանդիպումների կազմակերպում, բանակցությունների վարում, անհրաժեշտության դեպքում այցելություն հաճախորդների գործունեության վայր,
 • Համագործակցության առաջարկների կազմում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների և/կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառնությունների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Նվազագույնը 3 և ավելի տարվա փորձառություն հաճախորդների սպասարկման ոլորտում,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն, այլ ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Վերլուծական հմտություններ,
 • Վաճառքի և ներգրավման հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:


Մենք տրամադրում ենք

Մրցունակ աշխատավարձ,
Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
Առողջության ապահովագրություն,
Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` Անհատական մենեջեր, Պրեմիում հաճախորդների ներգրավման և սպասարկման բաժին:
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 17 հոկտեմբեր 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
30 նոյեմբեր 2023

Մասնագետ, Հեռահար բանկային ծառայությունների բաժին 

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան,
Աշխատանքի գրաֆիկը:
Ցերեկային/Գիշերային հերթափոխով

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաճախորդների սպասարկում զանգերի և հաղորդագրությունների միջոցով:

Աշխատանքային պարտականություններ
Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
• Հաճախորդների սպասարկման հետ առնչվող բանկային տարաբնույթ գործառնությունների իրականացում հեռախոսի և հաղորդագրության միջոցով,
• Հաճախորդների կողմից հնչեցված հարցերի և բարձրացված խնդիրների լիարժեք պարզաբանում և լուծում,
• Քարտային գործառնությունների՝ զեղծարարական գործարքների մոնիտորինգի իրականացում,
• Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում զանգերի միջոցով,
• Հեռակառավարման համակարգերի տեխնիկական աջակցում,
• Զանգերի ուղղորդում Բանկի համապատասխան ստորաբաժանումներ,
• Ղեկավարի կողմից հանձնարարված աշխատանքների իրականացնում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ
• Միջին մասնագիտական կրթություն,
• Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
• ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
• Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
• MS office և Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
• Բանակցելու և կոնֆլիկտների կառավարման գերազանց հմտություններ
• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
• Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք
 Մրցունակ աշխատավարձ,
 Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 Առողջության ապահովագրություն,
 Մասնագիտական զարգացում:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ, Հեռահար բանկային ծառայությունների բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 04 օգոստոս, 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
30 նոյեմբերի, 2023

Վեբ կայքի և բլոգի ադմինիստրատոր, Մարքեթինգի բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը:
Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետի ով պատախանատու և պատշաճ կերպով կիրականացնի բանկի կայքի և բլոգի ընթացիկ աշխատանքները:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Բանկի ինտերնետային էջի թարմացումների իրականացում,
 • Բլոգի էջի թարմացումների իրականացում,
 • Converse Benefits Էջի թարմացումների իրականացում,
 • Converse SME կայքի թարմացումների իրականացում,
 • Բանկի կայքի բոլոր լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության մոնիթորինգ և ներկայացվող տեղեկատվության համապատասխանության ապահովում,
 • Ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից տրված և մարքեթինգային գործառույթներին վերաբերվող հանձնարարականների կատարում։

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Կայք և բլոգ վարելու փորձ,
 • Microsoft Office-ի իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություն,
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • Թիմային աշխատանքի ունակություն:


Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտը) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Վեբ կայքի և բլոգի ադմինիստրատոր":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 27 հունիսի 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
30 նոյեմբերի 2023

Ֆինանսական խորհրդատու

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս բանկը փնտրում է Ֆինանսական խորհրդատու, ով կիրականացնի հաճախորդների արդյունավետ սպասարկում, կապահովի բանկային ծառայությունների վաճառք և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 • Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,
 • Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 • Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,
 • Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում,
 • Համակարգչային գիտելիքներ,
 • Հայկական ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
 • Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,
 • Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Երևան":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 16 մայիս, 2023
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
30 նոյեմբերի,2023

 

Վարկային վերլուծաբան, Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչություն

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է ակտիվ և հմուտ մասնագետ Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչության թիմին միանալու և ֆինասավորման ոլորտում նոր հաճախորդների արդյունավետ բացահայտելու և ներգրավելու համար:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Կորպորատիվ հաճախորդների համար նախատեսված բանկային ծառայությունների առաջխաղացում,
 • Հաճախորդներին վարկավորման պայմանների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում,
 • Շուկայի ուսումնասիրություն տվյալ ոլորտում,
 • Վարկերի մոնիտորինգի իրականացում, ժամկետանց հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն համապատասխան կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Լիզինգի և/կամ ֆակտորինգի ոլորտներում փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն ցանկալի է
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատական արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • Արագ որոշումներ կայացնելու հմտություն:

 Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Վարկային վերլուծաբան, Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչություն":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ:
22 օգոստոս, 2022
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
30 նոյեմբերի, 2023