Թեժ գիծ +37410 511 211

Թափուր աշխատատեղեր

Եթե հետաքրքրված եք մեզ մոտ առկա թափուր հաստիքների համար, ապա խնդրում ենք հետևել հայտարարության մեջ ներկայացված կարգին, ներբեռնել դիմում-հայտը և վերջինիս լրացված տարբերակն ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով: Ձեր թեկնածությունը կգնահատվի հայտարարության մեջ նշված տվյալ աշխատատեղի պահանջներին համաձայն:

Նշված պահանջներին Ձեր թեկնածության համապատասխանության դեպքում Ձեզ կհրավիրենք հարցազրույցի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորման:

Թափուր աշխատատեղերին դիմելու համար լրացրեք դիմում-հայտը և ուղարկեք  [email protected]

Թափուր աշխատատեղեր 

Տեղեկատու-սրահի ադմինիստրատոր

Աշխատանքի վայրը. Ք. Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

• Բանկ այցելած նոր հաճախորդների ընդունում, կարիքների ճշտում, ուղղորդում,
• Հերթերի կորդինացում և կառավարում
• Վճարային տերմինալների միջոցով հաճախորդների սպասարկում և աջակցում
• Հաճախորդներին նախնական տեղեկատվության, խորհրդատվության տրամադրում,
• Հաճախորդի հետ պատշաճ հետադարձ կապի ապահովում:

Անհրաժեշտ որակավորումներ՝

• Բարձրագույն կրթություն,
• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
• MS office գերազանց իմացություն,
• Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկման հիմնական պահանջների իմացություն,
• Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
• Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
• Ուղղվածություն դեպի հաճախորդը,
• Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
• Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

 

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ, Զվարթնոց օդանավակայան մասնաճյուղ":

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը:
Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ. 10 մայիս 2024
Հայտերի ընդունման ավարտ. 10 հունիս 2024

 

Մասնագետ-գանձապահ, Զվարթնոց օդանավակայան մասնաճյուղ

Աշխատանքի վայրը. Ք. Երևան
Աշխատանքի գրաֆիկը:
Գիշերային հերթափոխով

Աշխատանքի նկարագիր.
Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ-գանձապահի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաշվարկադրամարկղային կանխիկ և անկանխիկ ծառայությունների մատուցում, կապահովի հաճախորդների պատշաճ սպասարկում:

 Աշխատանքային պարտականություններ

• Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),
• Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
• Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,
• Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
• Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,
• Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,
• Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,
• Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,
• Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,
• Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

• Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
• Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
• MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
• Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,
• Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
• ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
• Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

• Մրցունակ աշխատավարձ,
• Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
• Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
•  Առողջության ապահովագրություն,
• Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ, Զվարթնոց օդանավակայան մասնաճյուղ":

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը:
Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ. 03 մայիս 2024
Հայտերի ընդունման ավարտ. 03 հունիս 2024

Fraud Monitoring մասնագետ, Քարտերի թողարկման և սպասարկման բաժին

Աշխատանքի վայրը. Ք. Երևան, Թևոսյան 16/11
Աշխատանքային գրաֆիկը:
Գիշերային հերթափոխով

Աշխատանքի նկարագիր. Կոնվերս բանկը փնտրում է մասնագետի, ով պատշաճ և պատասխանատու կերպով կիրականացնի քարտային վճարային համակարգերում մշակված գործարքների վերլուծությունը և մոնիտորինգը:

Աշխատանքային պարտականություններ

•  SmartVista համակարգում՝ քարտապանների և սպասարկման կետերի, քարտային գործառնությունների     վերլուծություն, կասկածելի գործարքների բացահայտում, դրանց զեղծարարության/ոչ զեղծարարության գնահատում,
•  Քարտապանների հետ, իրենց քարտերով կատարված կասկածելի գործարքների իսկության ճշտում կատարելու նպատակով, կապի հաստատում,
•  Զեղծարարության մեջ օգտագործվող մեթոդների ու գործընթացների բացահայտում և ուսումնասիրում, քարտային        գործարքների զեղծարարության կանխարգելման ուղղված համապատասխան կանոնների մշակում,
•  Իրավապահ մարմինների հարցումների ուսումնասիրում և պատասխանների պատրաստում,
•  Զեղծարարական գործարքների կանխարգելմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում,
•  Հաճախորդների հարցումների պարզաբանում և պատասխանում, քարտերի ակտիվացում և բլոկավորում,
•  Քարտային բոլոր գործարքների ուսումնասիրություն, հաշվետվությունների կազմում,
•  Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

•Բարձրագույն կրթություն,
• Նվազագույնը 1 տարվա փորձառություն հաճախորդների սպասարկման ոլորտում,
• Քարտային բնագավառում աշխատանքային փորձ/ցանկալի է/
• Լեզուների իմացություն/անգլերեն – միջին, ռուսերեն – գերազանց/
• Գիշերային ժամերին աշխատելու պատրաստակամություն
• MS office և ՀԾ բանկ ծրագրի գերազանց իմացություն,
• Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
• Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
• Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

• Մրցունակ աշխատավարձ,
• Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
• Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
•  Առողջության ապահովագրություն,
• Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` ''Fraud monitoring մասնագետ, Քարտերի թողարկման և սպասարկման բաժին '':
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ. 29 Ապրիլ 2024
Հայտերի ընդունման ավարտ. 30 Մայիս 2024

 

Head of Treasury

Job Responsibilities:

•Coordinate the activities of cash operations unit, clearing unit and international transfer and settlement unit.
• Daily liquidity management
• Oversee all treasury processes in compliance with bank’s policies.
• Ensure that the operational risk is effectively managed and addressed in all aspects of the payments and settlements function.
• Oversee the day-to-day operations, including cash disbursements, cash pooling, collections and accounting reconciliations and reporting include compliance with regulatory requirements, internal controls and accounting standards
• Leverage technology and automation tools to streamline processes and enhance operational efficiency
• Draft policies and procedures related to treasury
• Prepare and present treasury reports to senior management

Required knowledge/skills:

• Degree in Finance, Economics, Business Administration, Math or related fields; advanced degree such as MBA or master degree in finance is a plus
• At least 5 years experience in treasury management, finance or related roles. Experience in banking is a plus
• Knowledge of financial markets, risk management, cash management systems and banking instruments
• Excellent problem-solving, strong analytical skills and solid business judgment
• Strong leadership skills
• Ability to work in a deadline-driven work environment and attentive to details
• Knowledge of Russian and English is required

Հաճախորդների փոխհարաբերությունների մենեջեր, ՓՄՁ ֆինանսավորման վարչություն 

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան, ք. Աբովյան 

Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է ակտիվ և հմուտ մասնագետ ՓՄՁ ֆինանսավորման վարչություն թիմին միանալու և ֆինասավորման ոլորտում նոր հաճախորդների արդյունավետ բացահայտելու և ներգրավելու համար:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • ՓՄՁ ֆինանսավորման ոլորտում հաճախորդների բացահայտում, պոտենցիալ վարկառուների ներգրավում,
 • Բանկային ծառայությունների և պրոուկտների առաջխաղացում/վաճառք,
 • Հաճախորդներին վարկավորման պայմանների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում,
 • Շուկայի ուսումնասիրություն տվյալ ոլորտում,
 • Վարկերի մոնիտորինգի իրականացում, ժամկետանց հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում,
 • Վարկային պորտֆելի կառավարում,
 •  Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն համապատասխան կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Լիզինգի և/կամ ֆակտորինգի ոլորտներում փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատական արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • Արագ որոշումներ կայացնելու հմտություն:

 Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Հաճախորդների փոխհարաբերությունների մենեջեր, ՓՄՁ ֆինանսավորման վարչություն":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ:
15 հունվար 2024
Հայտերի ընդունման ավարտ:
17 հունիս  2024

Մասնագետ, Հեռահար բանկային ծառայությունների բաժին 

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան,

Աշխատանքի գրաֆիկը:
Ցերեկային/Գիշերային հերթափոխով

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաճախորդների սպասարկում զանգերի և հաղորդագրությունների միջոցով:

Աշխատանքային պարտականություններ
Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
• Հաճախորդների սպասարկման հետ առնչվող բանկային տարաբնույթ գործառնությունների իրականացում հեռախոսի և հաղորդագրության միջոցով,
• Հաճախորդների կողմից հնչեցված հարցերի և բարձրացված խնդիրների լիարժեք պարզաբանում և լուծում,
• Քարտային գործառնությունների՝ զեղծարարական գործարքների մոնիտորինգի իրականացում,
• Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում զանգերի միջոցով,
• Հեռակառավարման համակարգերի տեխնիկական աջակցում,
• Զանգերի ուղղորդում Բանկի համապատասխան ստորաբաժանումներ,
• Ղեկավարի կողմից հանձնարարված աշխատանքների իրականացնում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

• Միջին մասնագիտական կրթություն,
• Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
• ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
• Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
• MS office և Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
• Բանակցելու և կոնֆլիկտների կառավարման գերազանց հմտություններ
• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
• Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

• Մրցունակ աշխատավարձ,
 •Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
•Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
•Առողջության ապահովագրություն,
• Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ, Հեռահար բանկային ծառայությունների բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 04 օգոստոս  2023
Հայտերի ընդունման ավարտ:
17 հունիս  2024

Վարկային վերլուծաբան, Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչություն

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան

Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է ակտիվ և հմուտ մասնագետ Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչության թիմին միանալու և ֆինասավորման ոլորտում նոր հաճախորդների արդյունավետ բացահայտելու և ներգրավելու համար:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Կորպորատիվ հաճախորդների համար նախատեսված բանկային ծառայությունների առաջխաղացում,
 • Հաճախորդներին վարկավորման պայմանների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում,
 • Շուկայի ուսումնասիրություն տվյալ ոլորտում,
 • Վարկերի մոնիտորինգի իրականացում, ժամկետանց հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն համապատասխան կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Լիզինգի և/կամ ֆակտորինգի ոլորտներում փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն ցանկալի է
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատական արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • Արագ որոշումներ կայացնելու հմտություն:

 Մենք տրամադրում ենք

 • Մրցունակ աշխատավարձ,
 • Պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ,
 • Արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ,
 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Մասնագիտական զարգացում:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Վարկային վերլուծաբան, Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսավորման վարչություն":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ:
22 օգոստոս  2022
Հայտերի ընդունման ավարտ:
17 հունիս 2024