Թեժ գիծ +37410 511 211

Թափուր աշխատատեղեր

Եթե ցանկանում եք դիմել մեզ մոտ առկա թափուր հաստիքների համար, ապա խնդրում ենք հետևել հայտարարության մեջ ներկայացված կարգին, ներբեռնել դիմում-հայտը և վերջինիս լրացված տարբերակն ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով: Ձեր թեկնածությունը կգնահատվի հայտարարության մեջ նշված տվյալ աշխատատեղի պահանջներին համաձայն:

Նշված պահանջներին Ձեր թեկնածության համապատասխանության դեպքում Ձեզ կհրավիրենք հարցազրույցի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորման:

Թափուր աշխատատեղերին դիմելու համար լրացրեք դիմում-հայտը և ուղարկեք  job@conversebank.am

Թափուր աշխատատեղեր

Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս բանկը փնտրում է ֆինանսական խորհրդատու, ով կիրականացնի հաճախորդների արդյունավետ սպասարկում, կապահովի բանկային ծառայությունների վաճառք և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 • Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,
 • Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 • Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,
 • Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ հարակից բնագավառում,
 • Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում,
 • MS Office լավ իմացություն, ՀԾ լավ իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
 • Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,
 • Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` ''Ֆինանսական խորհրդատու'': Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 հոկտեմբերի, 2017
Հայտերի ընդունման ավարտ: 01 հոկտեմբերի, 2018

ՏՏ աուդիտոր

Աշխատանքի վայրը:ք. Երևան

Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու ՏՏ աուդիտոր, ով կմիանա Ներքին աուդիտի թիմին՝ ՏՏ հսկողական համակարգերի և ընթացակարգերի աուդիտի, ռիսկերի բացահայտման և գնահատմանն ուղղված աշխատանքների իրականացման համար:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Ուսումնասիրել և գնահատել բանկի ՏՏ գործառույթների և համակարգերի, ՏՏ անվտանգության ներքին հսկողական մեխանիզմները,
 •  Գնահատել Բանկի ՏՏ համակարգերի, տվյալների կենտրոնների, ՏՏ անվտանգության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այլ գործառույթների նկատմամբ գործունեության արդյունավետությունը,
 •  Իրականացնել ՏՏ քաղաքականության և ընթացակարգերի աուդիտ, գնահատել վերահսկողական մեխանիզմները,
 •  Բացահայտել ոլորտին վերաբերող ռիսկերը,
 •  Վերանայել և գնահատել Բանկում գործող ծրագրային կոնֆիգուրացիաների, ՏՏ համակարգերի և կիրառվող ընթացակարգերի համապատասխանությունը տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության, ճշգրտության և ամբողջականության սահմանված չափանիշներին,
 •  Ներկայացնել համակարգերի, գործընթացների և ընթացակարգերի բարելավման առաջարկներ,
 •  Աուդիտի հաշվետվությունների պատրաստում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ՏՏ կամ այլ հարակից ոլորտում, (CISA կամ CISM վկայագրերի առկայությունը, կամ կարճ ժամանակահատվածում դրանց ձեռքբերման մտադրությունը կդիտարկվի որպես առավելություն),
 •  Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ ՏՏ ոլորտում,
 •  Բանկում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում ՏՏ ոլորտում աշխատելու փորձառությունը առավելություն է,
 •  Հայերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 •  Արդյունավետ հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ:

Մենք տրամադրում ենք

 •  Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
 •  Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
 •  Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "ՏՏ աուդիտոր":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 30 հուլիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 01 հոկտեմբերի, 2018

Շինարարության և շենքերի սպասարկման մասնագետ

Աշխատանքի վայրը ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը Անմիջապես
Հաստիքի տեսակը Ժամանակավոր

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկի ստորաբաժանումների և մասնաճյուղերի վերանորոգման գործընթացի նկատմամբ հսկողության իրականացում,
 •  Բանկի ստորաբաժանումներից և մասնաճյուղերից ստացված հայտերի հիման վրա ջեռուցման, օդափոխման, օդորակման համակարգերի վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում,
 •  Բանկին պատկանող շենքերի արտաքին և ներքին պատշաճ վիճակի պահպանում,
 •  Շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերլուծություն, ավարտական ակտերի ստուգում և ընդունում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Համապատասխան ոլորտի աշխատանքային փորձառությունը ցանկալի է,
 •  Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 •  Սեղմ ժամկետներում արդյունավետ, անսխալ աշխատելու ունակություն,
 •  Աշխատանքում մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 •  Թիմային աշխատանքի ունակություն,

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:

Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել դիմում-հայտերը և մոտիվացիոն նամակը("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Շինարարության և շենքերի սպասարկման մասնագետ":

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 14 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
01 հոկտեմբերի, 2018

Ֆինանսական խորհրդատու, ք. Կապան

Աշխատանքի վայրը: ք. Կապան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս բանկը փնտրում է Ֆինանսական խորհրդատու, ով կիրականացնի հաճախորդների արդյունավետ սպասարկում, կապահովի բանկային ծառայությունների վաճառք և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 •  Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 •  Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,
 •  Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 •  Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,
 •  Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,
 •  Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 •  Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 •  Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,
 •  Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 •  Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 •  Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 •  Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ հարակից բնագավառում,
 •  Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում,
 •  Համակարգչային գիտելիքներ,
 •  Հայկական ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 •  Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
 •  Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,
 •  Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
 •  Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,
 •  Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Ֆինանսական խորհրդատու": Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 18 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
01 հոկտեմբերի, 2018

Տեղեկատու, ք. Աբովյան / ք. Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Աբովյան / ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնաճյուղի տեղեկատու, ով արդյունավետ կերպով կապահովի Բանկ այցելած նոր հաճախորդների պատշաճ ընդունում, կարիքների ճշտում և անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկ այցելած նոր հաճախորդների ընդունում, կարիքների ճշտում, ուղղորդում,
 •  Հաճախորդներին նախնական տեղեկատվության, խորհրդատվության տրամադրում,
 •  Ծառայությունների, վարկային և ոչ վարկային պրոդուկտների վաճառքին ուղղված գործողություններ,
 •  Հաճախորդի հետ պատշաճ հետադարձ կապի ապահովում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 •  MS office գերազանց իմացություն,
 •  Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկման հիմնական պահանջների իմացություն,
 •  Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 •  Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 •  Ուղղվածություն դեպի հաճախորդը,
 •  Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 •  Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Տեղեկատու":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 18 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
01 հոկտեմբերի, 2018

Մասնագետ-գանձապահ, ք. Երևան

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես
Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ-գանձապահի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաշվարկադրամարկղային կանխիկ և անկանխիկ ծառայությունների մատուցում, կապահովի հաճախորդների պատշաճ սպասարկում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),
 •  Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
 •  Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,
 •  Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
 •  Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,
 •  Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,
 •  Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,
 •  Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,
 •  Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,
 •  Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 •  Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 •  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 •  MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 •  Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,
 •  Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 •  Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 •  ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
 •  Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 18 մայիս, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 01 հոկտեմբերի, 2018

Առաջատար մասնագետ, Իրավաբանական վարչություն

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու մասնագետ Իրավաբանական վարչությունում աշխատելու համար, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի Բանկի Վարկավորման գործընթացի սպասարկումը, անհրաժեշտության դեպքում նաև կապահովի դատական/քաղաքացիական, սնանկության, վարչական վարույթի գործերով/ներկայացուցչություն:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Վարկավորման ողջ գործընթացի իրավաբանական ապահովում՝ վարկային գործերի ուսումնասիրություն և իրավաբանական եզրակացությունների տրամադրում, պայմանագրերում անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարում,
 •  Բանկային գործառնությունների վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,
 •  Հայցադիմումների, բողոքների, առարկությունների, պահանջների, ծանուցումների, համաձայնագրերի և այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծերի կազմում,
 •  Քաղաքացիական, վարչական, գործերով Բանկի շահերի ներկայացում ՀՀ դատարաններում և պետական իրավասու մարմիններում,
 •  Դատական գործերի փաստաթղթային վարում, փաստաթղթաշրջանառության ապահովում, հաշվետվությունների կազմում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 •  ՀՀ բանկային, քաղաքացիական, դատավարական, սնանկության օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 •  Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ֆինանսական և բանկային ոլորտներում,
 •  Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 •  Բանավոր և գրավոր գերազանց հաղորդակցման հմտություններ,
 •  Սեղմ ժամկետներում արդյունավետ, անսխալ աշխատելու ունակություն,
 •  Աշխատանքում մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 •  Վերլուծական մտածելակերպ, բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել դիմում-հայտերը և մոտիվացիոն նամակը ("Կոնվերս Բանկ"ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Առաջատար մասնագետ, Իրավաբանական վարչություն»:
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 15 օգոստոս 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
01 հոկտեմբերի 2018

Մասնագետ, ԱԳՄ սպասարկման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես
Աշխատանքի տեսակը: Ժամանակավոր

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ, ով կաջակցի ԱԳՄ (Ավտոմատ գանձման մեքենաներ) սպասարկման բաժնին բանկոմատների տեխնիկական և ծրագրային սպասարկման հետ կապված գործառույթներում՝ ապահովելով բանկոմատների պատշաճ աշխատանք:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկոմատների տեխնիկական սպասարկում,
 •  Բանկոմատների ծրագրային սպասարկում,
 •  Smart vista համակարգով աշխատանքների իրականացում,
 •  Առգրավված քարտերի դուրսբերում և սպասարկում,
 •  Ներկայացնել հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 •  Տեխնիկական բնույթի աշխատանքային փորձ /ցանկալի է բանկային ոլորտում/,
 •  Համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրային փաթեթների իմացություն,
 •  Ցանցային արձանագրությունների հետ աշխատելու փորձ,
 •  Մեքենա վարելու իրավունք B,C /պարտադիր/,
 •  Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել դիմում-հայտերը և մոտիվացիոն նամակը("Կոնվերս Բանկ"ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ, ԱԳՄ սպասարկման բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 17 օգոստոսի, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 
01 հոկտեմբերի, 2018

Փորձնակ, Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների ֆինանսավորման բաժին

Վայրը: ք. Երևան

Նկարագիր: Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ-ն փնտրում է երիտասարդ և ակտիվ մասնագետների, ովքեր ցանկանում են մասնագիտական ուղի սկսել ՓՄՁ Ֆինանսավորման ոլորտում: Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կանցնեն նախապատրաստական դասընթացներ: Ավարտական քննություններում լավագույն արդյունքները ապահովված թեկնածուները կընդունվեն աշխատանքի Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ-ում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Բարձրագույն կրթություն,
 •  Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ,
 •  Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 •  Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 •  Հաճախորդների բացահայտման և ներգրավվման հմտություն,
 •  Հայերեն գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների բավարար իմացություն,
 •  Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն,
 •  Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 •  Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով՝ հաղորդագրության վերնագիր դաշտը լրացնելով հետևյալ կերպ` "Փորձնակ, ՓՄՁ ֆինանսավորման բաժին":

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 24 օգոստոսի, 2018

Հայտերի ընդունման ավարտ: 01 հոկտեմբերի, 2018

Գլխավոր մասնագետ, Պլանավորման, վերլուծությունների և մեթոդոլոգիայի բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր

Կոնվերս Բանկը փնտրում է գլխավոր մասնագետ՝ Պլանավորման, վերլուծությունների և մեթոդոլոգիայի բաժնում աշխատելու համար, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի ռազմավարական պլանավորման և բյուջետավորման, ներքին իրավական ակտերի մշակման/լրամշակման գործընթացները, ինչպես նաև կապահովի Բանկի ռազմավարական զարգացման ուղղված վերլուծությունների իրականացումը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերի մշակում/լրամշակում:
 •  Բանկի Հեռանկարային զարգացման ծրագրի մշակում և մասնակցություն բյուջետավորման գործընթացին:
 •  Բանկային համակարգի հիմնական ցուցանիշների, զարգացման միտումների, Բանկի և նրա մրցակիցների գործունեության արդյունքների և այլ գործոնների վերլուծության իրականացում:
 •  Տնտեսության մեջ Բանկի մրցակցային դիրքերի գնահատում և դրա բարելավման հետ կապված համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում:
 •  Բանկի գործունեության վրա ներքին/արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների, մասնավորապես, մակրոտնտեսական ցուցանիշների ազդեցության վերլուծություն:
 •  Նոր ստեղծվող և/կամ գործունեության վայրի փոփոխություն նախատեսող մասնաճյուղերի/ներկայացուցչությունների գործունեության տնտեսական ծրագրերի մշակում և վերջիններիս գրանցման համար ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթի կազմում:
 •  Վերլուծությունների և հետազոտությունների իրականացում:
 •  Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 •  Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում);
 •  Նվազագույնը 5 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում, որից առնվազն 3-ը պետք է լինի վերլուծությունների կամ մեթոդոլոգիայի ոլորտում,
 •  Բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն;
 •  Վերլուծական մտածելակերպ;
 •  Նախաձեռնելու և խնդիրներ լուծելու ունակություն;
 • Մտքերը ձևակերպելու և շարադրելու գերազանց հմտություններ;
 •  Արդյունավետ հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ;
 •  Առաջադրանքները ինքնուրույն կատարելու ունակություններ;
 •  MS office և Հայկական Ծրագրերի իմացություն;
 •  Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ;
 •  Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ: Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար: Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը («Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Գլխավոր մասնագետ Պլանավորման, վերլուծությունների և մեթոդոլոգիայի բաժին»:
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

 

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 24 սեպտեմբեր, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 30 սեպտեմբեր, 2018

Գլխավոր մասնագետ, Պրոդուկտների և նախագծերի կառավարման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է գլխավոր մասնագետ՝ Պրոդուկտների և նախագծերի կառավարման բաժնում աշխատելու համար, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի Բանկի պրոդուկտների կատարելագործման և նոր պրոդուկտների ներդրման գործընթացը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Բանկի նոր պրոդուկտների ներդրման պոտենցիալ հնարավորության, նպատակահարմարության գնահատում, բիզնես մոդելի կազմում և համապատասխան բիզնես առաջարկի ներկայացում,
 •  Նոր պրոդուկտների մշակում և դրանց ներդրման աշխատանքների համակարգում ու համապատասխանեցում Բանկի ընդհանուր ռազմավարությանը, քաղաքականությանը և բիզնես գործընթացներին,
 •  Մրցակցային շուկայի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում,
 •  Բանկի պրոդուկտների պորտֆելի ուսումնասիրություն, թույլ և ուժեղ կողմերի բացահայտում և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում,
 •  Պրոդուկտների որակի բարելավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում,
 •  Բանկային պրոդուկտների վերաբերյալ տեղեկատվական ամփոփագրերի, ընդհանրական թերթիկների և այլ տեղեկատվական նյութերի կազմում,
 •  Բանկում իրականացվող նախագծերին մասնակցություն,
 •  Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 •  Նվազագույնը 7 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում
 •  Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության ոլորտում
 •  Բանկային օրենսդրության իմացություն
 •  Բանկային պրոդուկտների վերաբերյալ գերազանց պատկերացում
 •  Նոր գաղափարներ տալու ձիրք
 •  Մտքերը ձևակերպելու և շարադրելու գերազանց հմտություններ
 •  Արդյունավետ հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ
 •  Վերլուծական մտածելակերպ
 •  Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը («Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Գլխավոր մասնագետ»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:

Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 24 սեպտեմբեր, 2018
Հայտերի ընդունման ավարտ: 5 հոկտեմբեր, 2018

 

Այս ամսաթվով գրառումներ չկան: