Թեժ գիծ +37410 511 211

Ապահովագրություն

Ապահովագրություն 

Գնահատելով մեր հաճախորդների ժամանակը և կարևորելով նրանց ապահովվածությունը` այսուհետ Կոնվերս Բանկը ստանձնում է ապահովագրական գործակալի դեր:

Որպես ապահովագրական գործակալ մենք իրականացնում ենք`

 • ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն,
 • հրդեհից և գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն,
 • դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն,
 • արտերկիր մեկնող ուղևորների բժշկական ապահովագրություն /Աջակցության ապահովագրություն/,

Հաճախորդների կողմից ներկայացման ենթակա անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ըստ ապահովագրական դասերի:

Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագներ:

 

"ԷՖԵՍ" ԱՓԲԸ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

 

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն Միայն լիազորված վարորդներով
3 տարուց պակաս վարորդական ստաժ ունեցող վարորդի դեպքում՝ 2% նվազագույնը, 80.000 ՀՀ դրամ
 
  0.4%՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, (երկրաշարժի ռիսկը ներառելու համար, անհրաժեշտ է կնքել առանձին Գույքի ապահովագրության պայմանագրեր)
Հրդեհից և բնական աղետներից անշարժ գույքի ապահովագրություն 0.135%՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, (առանց երկրաշարժի ռիսկի ապահովագրության)
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար 1% նվազագույնը 90.000 ՀՀ դրամ
0.4% ՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, (երկրաշարժի ռիսկի ապահովագրություն)
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար 2% նվազագույնը 90.000 ՀՀ դրամ
 
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0.16%՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, (անաշխատունակության մշտական կորուստ, մահ)
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար - Չի կիրառվում
 
Կանխավճարի ապահովագրություն 2%՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար - Չի կիրառվում
 

 

Ապահովագրության դաս Մեկ պայմանագրի գծով առավելագույն ապ.գումար Սակագին
Ճամփորդության ապահովագրություն Կիրառելի են Ծածկույթներով ֆիքսված սահմանաչափերը՝ 15,000 USD – 100,000 EUR չափով։ Ըստ սակագների աղյուսակի և Ապահովագրողի հաշվիչի

 

 

Ապահովագրական գործակալի վկայական

 

 

"Ինգո Արմենիա" ԱՓԲԸ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

 

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն  2%, նվազագույնը, 80.000 ՀՀ դրամ
 
  0.4%՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, (երկրաշարժի ռիսկը ներառելու համար, անհրաժեշտ է կնքել առանձին Գույքի ապահովագրության պայմանագրեր)
Հրդեհից և բնական աղետներից անշարժ գույքի ապահովագրություն 0.135%՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, (առանց երկրաշարժի ռիսկի ապահովագրության)
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար 1% նվազագույնը 90.000 ՀՀ դրամ
0.4% ՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, (երկրաշարժի ռիսկի ապահովագրություն)
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար 2% նվազագույնը 90.000 ՀՀ դրամ
 
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0.16%՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, (անաշխատունակության մշտական կորուստ, մահ)
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար - Չի կիրառվում
 
Կանխավճարի ապահովագրություն 2%՝ նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար - Չի կիրառվում
 
 

Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.
"Ինգո Արմենիա" ԱՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Հանրապետության փող., 51, 53, տարածքներ 47, 48, 50
Հեռախոս` (+374 10) 592121

Ապահովագրական գործակալի վկայական

 

 


"Լիգա Ինշուրանս"
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

 

Ապահովագրության դասեր/տեսակներ

Սակագին

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն

0.16%, նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն (ապահովագրվող ռիսկ` ֆիզիկական վնաս ու առեվանգում)

2,5%*, չհատուցվող գումար - 1%, նվազագույն 50,000 ՀՀԴ, Չհատուցվող գումար գողության դեպքում 10%, հակաառևանգման համակարգի առկայության դեպքում՝ 5%, Անսահմանափակ վարորդներով, ապահովագրական տարածք՝ ՀՀ, ԱՀ, Վրաստան։

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն միայն առաջնային շուկայից (ավտոսրահներից) ձեռք բերվող նոր ԱՄ-ի համար (այսուհետ՝ Նախագիծ **)։
Ապահովագրվող ռիսկ` ֆիզիկական վնաս ու առեվանգում

1,5%, չհատուցվող գումար - 1%, նվազագույն 50,000 ՀՀԴ, Չհատուցվող գումար գողության դեպքում 10%, հակաառևանգման համակարգի առկայության դեպքում՝ 5%, Անսահմանափակ վարորդներով, ապահովագրական տարածք՝ ՀՀ, ԱՀ։

Ոչ առևտրային գույքի ապահովագրություն

Երկրաշարժից տարբեր ռիսկերի դեպքում՝
0,135%, նվազագունը 2,000 ՀՀԴ;  չհատուցվող գումար՝ 1%, մինիմում 100,000 ՀՀԴ:

Երկրաշարժի դեպքում՝
0,4%, նվազագույն 2,000 ՀՀԴ, չհատուցվող գումար՝ 2%, մինիմում 400,000 ՀՀԴ։

 

Առանց COVID-19 ռիսկ

Աջակցության ապահովագրություն (հատուկ փաթեթ Բանկի քարտապանների համար)

Ապահովագրության ժամկետ

Չհատուցվող գումար

Ապ.վճար

Ապահովագրական գումարը ներկայացված բոլոր տարբերակների համար կազմում է 30,000 Եվրո: Գործուղության տարածք` ամբողջ աշխարհ:

30 օր տարվա ընթացքում

50 Եվրո

3,500 ՀՀԴ

60 օր տարվա ընթացքում

50 Եվրո

5,800 ՀՀԴ

90 օր տարվա ընթացքում

50 Եվրո

8,800 ՀՀԴ

Աջակցության ապահովագրություն (կամավոր վաճառք)

Առանց COVID-19 ռիսկ

 

Ապահովագրության ժամկետ

Չհատուցվող գումար

Ապ.վճար

Աջակցության ապահովագրություն: Ապահովագրական ծածկույթ` 30,000 Եվրո:

15օր տարվա մեջ

50 Եվրո

4500 ՀՀԴ

30օր տարվա մեջ

50 Եվրո

5000 ՀՀԴ

60օր տարվա մեջ

50 Եվրո

8000 ՀՀԴ

90 օր տարվա մեջ

50 Եվրո

12500 ՀՀԴ

90 օր տարվա մեջ

0 Եվրո

14000 ՀՀԴ

 

Տնային գույքի¹ և քաղաքացիական պատասխանատվության2 ապահովագրություն

տնային գույք

Ապ. գումար

Ապ.վճար

2,000,000 ՀՀԴ

6,000 ՀՀԴ

3,800,000 ՀՀԴ

11,400 ՀՀԴ

5,600,000 ՀՀԴ

16,800 ՀՀԴ

7,500,000 ՀՀԴ

22,500 ՀՀԴ

քաղաքացիական պատասխանատվության

500,000 ՀՀԴ

1,100 ՀՀԴ

900,000 ՀՀԴ

1,900 ՀՀԴ

1,500,000 ՀՀԴ

3,200 ՀՀԴ

2,200,000 ՀՀԴ

4,800 ՀՀԴ

Կամավոր բժշկական ապահովագրության "Ամրագրված դրամական հատուցմամբ առողջության ապահովագրության"

Ծրագիր

Ապ. գումար

Ապ.վճար

ՄինիՄեդ

250,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

ՄինիՄեդ +

500,000 ՀՀ դրամ

15,000 ՀՀ դրամ

Հիփոթեքային պարտավորությունների ապահովագրություն³

Ծրագիր

Սակագին

"Բնակարան երիտասարդներին" ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ծրագիր

2% նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ

"Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն" ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ծրագիր

2% նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ
Պայմանագրի անբաժանելի մաս են կազմում կից Հավելված 2 հանդիսացող "Հատուկ դրույթները"՝

Բանկի սեփական ռեսուրսներ

2% նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ

 *Տաքսիների և հանրային տրանսպորտի ապահովագրությունը իրականացվում է բացառապես Ընկերությունում:
** Պայմանագրերը կնքվում են բացառապես խաչաձև վաճառքի տեսքով Ընկերությունում գործող գույքի ապահովագրության պայմանագրին կից:
¹ տնային կահույք, էլեկտրոնիկա և կենցաղային տեխնիկա, ձայնա-տեսա-ֆոտոլուսանկարչական սարքավորումներ, երաժշտական գործիքներ, հագուստ և այլ գույք:
² այլ անձանց կյանքին, առողջությանը կամ գույքին պատճառված վնասների դեպքում:
³Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են հիփոթեքային վարկ ստացած անձանց (վարկառուների) հետ, որոնց տարիքը վարկային պայմանագրի կնքման պահին կազմում է 18-ից 65 տարեկան (ներառյալ): Ապահովագրական գումարը սահմանվում է որպես "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի և Վարկառուի միջև կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակներում "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի կողմից սահմանված կանխավճարի և Վարկառուի կողմից կատարված կանխավճարի տարբերություն: Ընդ որում, Վարկառուի կողմից կատարված կանխավճարը չի կարող պակաս լինել վարկի մայր գումարի 7.5%-ից, եթե Ապահովագրության պայմանագրով* և/կամ ՀՀ օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:
* օրինակ՝ երկրորդային շուկայի դեպքում Վարկառուի կողմից կատարված կանխավճարը չի կարող պակաս լինել վարկի մայր գումարի 10%-ից:

** Նախագծի շրջանակներում ապահովագրության ընդունվում են պաշտոնական ավտոսրահից (առաջնային շուկայից) ձեռք բերված մարդատար նոր ԱՄ-րը, ինչպես նաև ԱՄ-ների վրա/մեջ տեղադրված լրացուցիչ սարքավորումները (ԼՍ-ը)՝ բացառությամբ գազի սարքավորման (բալոն)։ Նախագծի շրջանակներում նոր ԱՄ-ներ են համարվում` ԱՄ-ներ, որոնք գնվել են պաշտոնական ավտոսրահից, որոնց շահագործման մեջ գտնվելու ժամկետը (անկախ արտադրության տարեթվից) չի գերազանցում 1 (մեկ) ամիսը և որոնց վազքը չի գերազանցում 1,000 կմ-ը:
Նախագծի շրջանակներում ապահովագրության չեն ընդունվում հետևյալ ԱՄ-րը՝
1. Որոշակի վճարի դիմաց ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու նպատակով օգտագործվող ԱՄ-ները (այդ թվում՝ տաքսի և երթուղային տաքսի),
2. Զրահապատ ԱՄ-ները,
3․ Վարձակալության (ժամկետային վարձակալման սկզբունքով "rent", "carsharing") տրվող ԱՄ-ները,
4․Փորձարկումների, մրցույթների մասնակցող և վարել սովորեցնելու նպատակով օգտագործվող ԱՄ-ները,
5․ Ցուցահանդեսներում ցուցադրվող և թափքի վրա հատուկ գեղարվեստական էլեմենտներ պարունակող ԱՄ-ները,
6․ Առանց տանիքի կամ բացվող/հանվող տանիքով ԱՄ-ները,
7․ Վտանգավոր նյութեր տեղափոխելու համար օգտագործվող ԱՄ-ները,
8․ Ձնագնացները և քվադրոցիկլերը,
9․ ԱՄ-ներ, որոնց արտադրության տարեթիվը 5 (հինգ) տարուց ավել է պայմանագրի կնքման պահին։
10․ Բարձր ռիսկի գոտում դիտարկվող հետևյալ մակնիշի/մոդելի ԱՄ-ները (անկախ արտադրության տարեթվի) ՝
ա) GAZELLE
բ) Լada
գ) Alfa romeo, Chrysler, Dodge, Fiat
դ) MB Gelandewagen
ե) BMW` Motorsport/M Performance թյունինգով
զ) Rolls-royce
է) Bentley
ը) ցանկացած մակնիշ/մոդելի սպորտային տրանսպորտային միջոցները (Luxury Sports Cars)
թ) Այլ էքսկլյուզիվ մակնիշների տրանսպորտային միջոցներ (Bugatti, Lamborghini, Ferrari և այլն)։

Ապահովագրական գործակալի վկայական

Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.
"Լիգա Ինշուրանս" ԱՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1
Հեռ.` +(374 60) 62 20 20, +(374 91) 67 90 67

 

"Նաիրի Ինշուրանս" ԱՍՊԸ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

 

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Ցամաքային ավտոտրանսպորտի ապահովագրության սակագներ եվ պայմաններ Ապահովագրական պատահար (ռիսկ)  Լիազորված վարորդ  Ապահովագրական տարածք  Ավտոմեքենայի օգտագործում   Տարեկան սակագին  Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար

  Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար

 

Գողություն և ֆիզիկական վնաս համաձայն ապահովագրության կանոնների

 վարորդական իրավունք ունեցող և ապահովագրության կանոններին համապատասխանող ցանկացած անձ

 

 

  ՀՀ, ԼՂՀ,ԱՊՀ, Վրաստան, Իրան

 

 

չի օգտագործվում որպես տաքսի և չի տրվում վարձակալության

 

 

 2.5%

 ապահովագրական գումարի 1%, բայց ոչ պակաս 50 000 ՀՀ դրամից, իսկ ավտոմեքենայի կամ ավտոմասի, դետալի
գողության դեպքում` 5 %

 

կարող է օգտագործվել որպես տաքսի կամ տրվել վարձակալության

 

 

6%

 ապահովագրական գումարի 1%, բայց ոչ պակաս 50 000 ՀՀ դրամից, իսկ ավտոմեքենայի կամ ավտոմասի, դետալի
գողության դեպքում` 5 %

ՀՐԴԵՀԻՑ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՆԱՍՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅԱՄԱՆՆԵՐ  

Ապահովադիր Ապահովագրության ռիսկեր ❲պատահարներ❳ Գույքի տեսակը Տարեկան սակագին Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար
Գործակալի վարկառու/ Հաճախորդ


 
հրդեհ կամ պայթյուն
կարկուտ, ջրհեղեղ կամ տեղատարափ անձրև
փոթորիկ կամ ուժեղ քամի
ծառի, թռչող օբյեկտի, դրանց բեկորի ընկնում կամ վերգետնյա փոխադրամիջոցի վրաերթ
ջեռուցման, ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման համակարգի վթար
երրորդ անձանց կողմից իրականացված չարամիտ գործողություն
գողություն կամ հափշտակություն` փականը կոտրելու միջոցով կամ բռնի ուժի կիրառմամբ
Բնակելի տուն, բնակարան, բազմաբնակարան շենք, առևտրային, գրասենյակային, արտադրական և պահեստային տարածքներ, հյուրանոց 0.13% Ապահովագրական գումարի 1%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 90,000 ՀՀ դրամը։ 
Բենզալցակայան, ԱԳԼՃԿ, ՀԷԿ 0.25%
Ջերմոցային տնտեսություն 0.15%
Ապրանքանյութական պաշարներ, արտադրական սարքավորումներ 0.185%
Տեխնիկա/էքսկավատոր, տրակտոր և այլն/ 0.5%
Արևային պանելներ, էլեկտրակայաններ
 
0.38%
 
  Ապահովագրված գույքին երկրաշարժի հետևանքով հասցված վնասներ   0.4% ապահովագրական գումարի 5%
 
 

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ապահովադիր կամ Ապահովագրված անձ Ապահովագրական պատահար (ռիսկ) Տարեկան սակագին Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար

 

Գործակալի վարկառու/Հաճախորդ

Դժբախտ պատահարի հետևանքով ապահովագրված անձի`

 • աշխատունակության մշտական կորուստը (հաշմանդամության կարգի ձեռքբերումը),
 • մահը

 

0.15%

 

Չի կիրառվում

 * նվազագույն ապահովագրավճարը չի կարող պակաս լինել 1000 ՀՀ դրամից 


ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովադիր Գույքի տեսակը Ապահովագրական պատահարներ (ռիսկեր) Տարեկան սակագին Չհատուցվող գումար
Գործակալի վարկառու Անշարժ գույք (բնակարարններ, առանձնատներ, վարչական շենքեր, կառույցներ, անավարտ շինություններ) Վարկատուի կողմից Վարկառուին Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրված վարկի (այսուհետ՝ Վարկ) գծով վերջինիս կողմից վարկային պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով Անշարժ գույքի իրացման դեպքում՝ ՉԿԳ-ի ամբողջական կամ մասնակի կորուստը՝ չստացումը Վարկատուի կողմից 2% Չի կիրառվում


ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովագրության գումար

Ապահովագրության տարածք Ապահովագրության ժամկետի (ուղևորություն) տևողություն 1 օրվա ապահովագրավճար ՀՀ դրամ

30,000 Եվրո

Ամբողջ աշխարհ

1-ից 15 օր տևողությամբ ուղևորություն 370
16-ից 30 օր ըևողությամբ ուղևորություն 320
31-ից 90 օր տևողությամբ ուղևորություն 270
1 տարի տևողությամբ ապահովագրություն՝ ընդհանուր 90 օր գործողության ժամկետով մի քանի տևողությունների համար 12,000 /տարեկան/
91-ից 365 օր տևողությամբ մեկ ուղևորություն 220

Աջակցության ապահովագրության վերոնշյալ սակագների վրա կիրառվող գործակիցներ՝

 1. 65-70 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 2 գործակից:
 2. 71-75 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 2,5 գործակից:
 3. 76-79 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 3 գործակից:
 4. 80-85 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 4 գործակից:

Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.

"Նաիրի Ինշուրանս" ԱՍՊԸ
Հասցե` ՀՀ, 0033, ք. Երևան, Ավետ Ավետիսյան 116/1 և 116/5 տարածք
Հեռ.` (060) 500 060, (010) 543 594

Ապահովագրական գործակալի վկայական

 

"ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" Ապահովագրական ՓԲԸ

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

  Ապահովագրական տարեկան սակագին  
Վարորդների
քանակ
Ոչ պայամանական  չփոխհատուցվող գումար ՝ 1% (նվազագույնը 50.000 ՀՀ դրամ) Ոչ պայամանական  չփոխհատուցվող գումար չի կիրառվում 0%
Սահմանափակ վարորդներ    2,10%   3,0%
Անսահմանափակ վարորդներ   2,20%   3,2%


1. Որպես ապահովագրական պայմանագրի գործողության տարածաշրջան Վրաստանը և ԱՊՀ երկրները ներառելու դեպքում ստացված սակագինը բազմապատկվում է 1.1 գործակցով: 

2. Գողության/առևանգման դեպքում կիրառվում է ոչ պայմանական չփոխհատուցվող գումար ապահովագրական գումարի 3% հակաառևանգման համակարգի առկայության դեպքում, ապահովագրական գումարի 5% հակաառևանգման համակարգի բացակայության դեպքում:
 

ՀՐԴԵՀԻՑ, ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՆԱՍՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ապահովագրության դաս  Ապահովագրության ռիսկեր  Ապահովագրական սակագին/միջնորդավճար  Ոչ պայմանական չհատուցվող գումարը (ֆրանշիզա)
Ոչ առևտրային գույքի ապահովագրություն 

Հրդեհ, կայծակի հարված, գազի պայթյուն, ջրից վնաս, բախում, հարված, տարերային աղետներ, կոտրանքով գողություն, կողոպուտ, ավազակություն, երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ, բախում, հարված

0,13%

(նվազագույն ապահաովագրավճար 1,000 ՀՀդրամ) 

 

 1% բայց ոչ պակաս քան 50,000 ՀՀ դրամ 
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 

Դժբախտ պատահարի  հետևանքով՝ 
1. Մահ
2.I,II,IIխմբի հաշմանդամություն 

0,13% 

(նվազագույն ապահաովագրավճար 1,000 ՀՀդրամ) 

 չի կիրառվում 

200.000.000 ՀՀ դրամ արժեքը գերազանցող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է անհատական սկզբունքով, սակագինը որոշվում են անհատական կերպով` կախված գույքի տեսակից, նշանակությունից, գտնվելու վայրից և այլն: Վերոնշյալ սակագները վերաբերում են միայն բնակարաններին, տներին, հասարակական օբյեկտներին, իսկ բենզա-գազալցակայանների, գործարանների, արտադրամասերի և նմանատիպ հաստատությունների դեպքում ապահովագրական սակագինը համաձայնեցվում է "ՌԵՍՈ" Ապահովագրական ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակի հետ:

 

''ՌԵԳՈ ԿՐԵԴԻՏ'' ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Տարբերակներ Ապահովագրական գումար(ՀՀ դրամ)

Ապահովագրավճար (ՀՀ դրամ)

ՈՉ պայմանական չհատուցվող գումար

 1

 500,000

1,400 

չի կիրառվում

 2

 750,000

2,000 

 3

1,000,000 

2,500 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ (ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ) ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ MULTI ԾՐԱԳԻՐ

Գործողության ժամկետ Ապահովագրավճար, ՀՀ դրամ
30 օրվա ընթացքում 8 օր 2,000
1 տարվա ընթացքում 30 օր 5,000
1 տարվա ընթացքում 90 օր 12,000  
 1. Սույն Ծրագրով որպես Ապահովագրված անձ կարող են հանդես գալ մինչև 75 տարեկան գործունակ ՀՀ քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձիք։ Ապահովագրության օրերի քանակը կարող է սահմանվել 8 օր՝ 30 օրվա ընթացքում, 30 օր՝ 1 տարվա ընթացքում, և 90 օր՝ 1 տարվա ընթացքում՝ առանց Ուղևորությունների քանակի սահմանափակման։ Սույն Ծրագրով Ապահովագրության տարածքն է համարվում ամբողջ աշխարհը, բացի ՀՀ-ից և ԼՂՀ-ից։
 2. Սույն Ծրագրի շրջանակներում պայմանագրի գործողության սկզբի և ավարտի միջև սահմանվում է ապահովագրության գործողության օրերի ընդհանուր առավելագույն քանակը, ինչը թույլ է տալիս Ապահովագրված անձանց Պայմանագրի գործողության ընթացքում նշված գործողության ժամկետի շրջանակներում կատարել բազմակի ուղևորություններ՝ առանց նոր Պայմանագրերի կնքման անհրաժեշտության։
 3. Սույն Ծրագրի շրջանակներում Ապահովագրական գումարը սահմանվում է 30,000 EUR։
 4. Սույն Ծրագրի շրջանակներում սակագները հաշվառվում են ըստ Պայմանագրի գործողության ժամկետի՝ Համաձայն Աղյուսակի (բոլոր սակագները ներկայացված են ՀՀ դրամով)
 5. Սույն ծրագրի շրջանակներում կնքված Պայմանագրերում որպես Սպասարկող ընկերություն կարող են նշվել հետևյալ ընկերությունները և տրամադրվել իրենց կոնտակտային տվյալները՝ AP Companies Global Solutions, CORIS Ukraine, AXA Assistance Deutschland GmbH

Ապահովագրական գործակալի վկայական