Թեժ գիծ +37410 511 211

Ապահովագրություն

Ապահովագրություն

Գնահատելով մեր հաճախորդների ժամանակը և կարևորելով նրանց ապահովվածությունը` այսուհետ Կոնվերս Բանկը ստանձնում է ապահովագրական գործակալի դեր:
Որպես ապահովագրական գործակալ մենք իրականացնում ենք`

 • ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն,
 • հրդեհից և գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն,
 • դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն,
 • արտերկիր մեկնող ուղևորների բժշկական ապահովագրություն /Աջակցության ապահովագրություն/,
 • ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն /ԱՊՊԱ/:

Հաճախորդների կողմից ներկայացման ենթակա անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ըստ ապահովագրական դասերի:

Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագներ:

 


"Ռոսգոսստրախ-Արմենիա"
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

Ապահովագրության դասեր Սակագին
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0.16%, նվազագույնը 1.000 ՀՀ դրամ
Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն ապահովագրվող ռիսկ` ֆիզիկական վնաս ու առեւանգում** 2,5%, չհատուցվող գումար - 1%, մինիմում 50,000 ՀՀԴ, Չհատուցվող գումար գողության դեպքում 10%, հակաառեւանգման համակարգի առկայության դեպքում՝ 5%, Անսահմանափակ վարորդներով
Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն 0,16%, նվազագույնը 2,000ՀՀԴ; չհատուցվող գումար - 1%, մինիմում 100,000 ՀՀԴ: Երկրաշարժի դեպքում - 2%, մինիմում 400,000 ՀՀԴ
Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն
ԱՊՊԱ պայմանագրեր** Բյուրոյի կողմից սահմանված չափով
ԱՍԿԱ Բազային
Բազային 1+2
Էկոնոմ
Ամբուլատոր
Գլոբալ
Սուպեր
Գարանտ-սոց

*տվյալ դասով ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են Ընկերությունում, իսկ միջնորդավճարը սահմանվում է յուրաքանչյուր կնքված պայմանագրի համար առանձին: 
**Տաքսիների և հանրային տրանսպորտի ապահովագրությունը իրականացվում է բացառապես Ընկերությունում:

Ապահովագրական գործակալի վկայական

Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.
"Ռոսգոսստրախ-Արմենիա" ԱՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1
Հեռախոս` 591010 

 

"Ինգո Արմենիա" ԱՓԲԸ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

 

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն 2.5%
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար՝ 1%, նվազագույնը 40.000,
Չհատուցվող գումար գողության դեպքում 10%, հակաառեւանգման համակարգի առկայության դեպքում՝ 5%,
Անսահմանափակ վարորդներով 3 տարուց պակաս վարորդական ստաժ ունեցող վարորդի դեպքում՝ 2% նվազագույնը, 80.000 ՀՀ դրամ
Հրդեհից և բնական աղետներից անշարժ գույքի ապահովագրություն  0.135%
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար 1% նվազագույնը 90.000 ՀՀ դրամ, երկրաշարժ` 2%
 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0.18% (անաշխատունակության մշտական կորուստ, մահ)
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար-Չի կիրառվում


Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.
"Ինգո Արմենիա" ԱՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Հանրապետության փող., 51, 53, տարածքներ 47, 48, 50
Հեռախոս` (+374 10) 592121

Ապահովագրական գործակալի վկայական

 

"Նաիրի Ինշուրանս" ԱՍՊԸ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
(ապահովադիրը բանկի հաճախորդն է կամ բանկը)

 

Գույքի տեսակ Սակագին Չհատուցվող գումար
 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն  0.18% (դժբախտ պատահարի հետևանքով ապահովագրված անձի՝
- աշխատունակության մշտական կորուստ
-մահ)
  Չի կիրառվում
 Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն ապահովագրվող ռիսկէ ֆիզիկական վնաս ու առևանգում   2.5% (Չի օգտագործվում որպես տաքսի և չի տրվում վարձակալություն)  Ապահովագրական գումարի 1%, բայց ոչ պակաս 50.000 ՀՀ դրամից, իսկ ավտոմեքենայի կամ ավտոմասի, դետալի գողության դեպքում՝ 5%
6% (կարող է օգտագործվել որպես տաքսի կամ տրվել վարձակալույան)
 Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն  0.15%  Ապահովագրական գումարի 0.5%, բայց ոչ պակաս 90.000 ՀՀ դրամից, երկրաշարժի դեպքում՝ 5%

 

 Աջակցության ապահովագրություն*

Ապահովագրության գումար

Ապահովագրության տարածք Ապահովագրության ժամկետի (ուղևորություն) տևողություն 1 օրվա ապահովագրավճար ՀՀ դրամ
30.000 (երեսուն հազար) Եվրո Ամբողջ աշխարհ 1-ից 15 օր տևողությամբ ուղևորություն 370
16-ից 30 օր ըևողությամբ ուղևորություն 320
31-ից 90 օր տևողությամբ ուղևորություն 270
1 տարի տևողությամբ ապահովագրություն՝ ընդհանուր 90 օր գործողության ժամկետով մի քանի տևողությունների համար 12000/տարեկան/
91-ից 365 օր տևողությամբ մեկ ուղևորություն 220

*Աջակցության ապահովագրության վերոնշյալ սակագների վրա կիրառվող գործակիցներ՝

 1. 65-70 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 2 գործակից:
   
 2. 71-75 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 2,5 գործակից:
   
 3. 76-79 տարեկան անձի օգտին կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 3 գործակից:80-85 տարեկան անձի օգտին կնքվող
   
 4. Ապահովագրության պայմանագրի (վկայագրի) գծով Ապահովագրողը բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառում է 4 գործակից:

Մեկ տարի ժամկետով կնքվող ԱՊՊԱ պայմանագրերի համար "Նաիրի ինշուրանս" ապահովագրական ՍՊԸ-ի կողմից կիրառվող սակագները

Հարգելի հաճախորդներ,
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել հետևյալ հասցեով.

"Նաիրի Ինշուրանս" ԱՍՊԸ
Հասցե` ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող., 10 շենք, "Պիացցա Գրանդե" բիզնես կենտրոն, 110 տարածք
Հեռախոս` (+374 10) 536494, (+374 60) 500060

Նաիրի ապահովագրական գործակալի վկայական