Թեժ գիծ +37410 511 211

ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" ծրագիր

ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" ծրագիր

ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" ծրագրային փաթեթը հարմար է հատկապես իրավաբանական անձանց համար: Այն հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

Կատարել փոխանցումներ`

 • դրամով
 • արտարժույթով

Փոխարկել արտարժույթ

Հետևել հաշվի դրամական միջոցների շարժին

Բանկին ուղարկել ազատ ձևի տեքստային հաղորդագրություններ:

Անվտանգություն

Ծրագրի անվտանգության միջոցներն են`

 • համակարգին հասանելիություն ստանալու համար օգտագործողի անվան ու գաղտնաբառի մուտքագրում,
 • RSA ստանդարտով ձևավորվող`
  • 1024 bit կոդավորում,
  • 1024 bit երկարությամբ էլեկտրոնային ստորագրություն:

ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" V 3.7 հեռակառավարման համակարգը ներառում է նաև`

 • կազմակերպության հաշվապահական ծրագրային փաթեթի հետինտեգրման հնարավորություն,
 • հայերեն և անգլերեն լեզուներով ինտերֆեյս:

Նվազագույն պահանջներ.

 • համակարգչի առկայություն,
 • ծրագրային սերվերի հետ մոդեմային կամ ինտերնետային կապի առկայություն,
 • Windows 98 և բարձր օպերացիոն համակարգի առկայություն:

Ծառայության սակագներին ծանոթացեք այստեղ

Տեղեկատվական ամփոփագիր