Թեժ գիծ +37410 511 211

Տեղեկանքի պատվիրման հայտ

Տվյալ գործառույթը հնարավորություն է ընձեռում կայքի միջոցով՝ առանց Բանկ այցելելու, պատվիրել խնայողական, քարտային, ավանդային հաշիվների մնացորդի և/կամ շրջանառության վերաբերյալ տեղեկանքներ (նաև քաղվածքներ): Պահանջվող դաշտերը լրացնելուց և հայտն ուղարկելուց հետո տեղեկանքը հնարավոր է ստանալ նախընտրելի մասնաճյուղից (տեղեկանքը պատրաստ կլինի այն մասնաճյուղում, որը կնշվի "Տեղեկանքը ստանալու քաղաք/մարզ" → "Գրասենյակ" դաշտերում):

Սակագներով նախատեսված գանձումը կատարվում է մինչ տեղեկանքի տրամադրումը՝
ա) տեղում՝ տեղեկանքը ստանալիս
բ) նախապես՝ բանկային հաշվին առկա միջոցներից

Տեղեկանքը տրամադրվում է հաշվետիրոջն առձեռն՝ անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա: