Թեժ գիծ +37410 511 211

Նվեր քարտեր

VISA GIFT 

Մատչելի և հասանելի բոլորին

VISA GIFT նվեր քարտը կանխավճարային քարտ է

Նվիրեք Ձեր մտերիմներին, հարազատներին, սիրելիին "Կոնվերս բանկի" ՎԻԶԱ "ՆՎԵՐ" քարտ` դրանով իսկ.

 • խնայելով Ձեր ժամանակը
 • չպարտադրելով Ձեր ճաշակը
 • նվեր ստացողին հնարավորություն ընձեռելով նվերի ազատ ընտրություն կատարել:
 • "Կոնվերս բանկի" ՎԻԶԱ "ՆՎԵՐ" քարտը գումար նվիրելու ամենաքաղաքակիրթ տարբերակն է, քանի որ
 • այն բացառում է գումարի տրամադրման առձեռն ոչ հաճելի տարբերակը
 • տարատեսակ ծրարներով գումարի տրամադրումը

"Կոնվերս բանկի" ՎԻԶԱ "ՆՎԵՐ" քարտ ձեռք բերելու համար պարզապես անհրաժեշտ է ներկայանալ "Կոնվերս բանկ"` անձնագրով:

ՎԻԶԱ "ՆՎԵՐ" քարտի տրամադրումը կատարվում է 1 օրվա ընթացքում:

"Կոնվերս բանկի" ՎԻԶԱ "ՆՎԵՐ" քարտը պատվիրելիս բանկը կարող է քարտի վրա տպագրել քարտատիրոջ անվանումը և Ձեր բարեմաղթանքները:

Տրամադրման և սպասարկման սակագներ՝

N Ծառայության տեսակը VISA GIFT քարտ 
1 Քարտի արժույթը ՀՀ դրամ
2 Քարտի սպասարկում 2,000 ՀՀ դրամ /միանվագ/ 
3 Քարտի գործողության ժամկետ 24 ամիս 
4 Քարտապանի անվան անվանագրում քարտի վրա 1,000 ՀՀ դրամ 
5 Կորցրած/Գողացված/Վնասված Քարտի դեպքում նոր քարտի տրամադրում 2,000 ՀՀ դրամ 
6 Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում3 0.5% 
7 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 1% 
8 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 2%, նվազագույնը 2,500 ՀՀ դրամ 
9 Բանկի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին Չի թույլատրվում
10 ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին Չի թույլատրվում
11 Կանխիկացման գործարքի օրեկան սահմանաչափ 300,000 ՀՀ դրամ 
12 Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ 10
13

Քարտին մուտքագրվող առավելագույն գումար

Առանց քարտապանի անվան քարտերի համար 300,000 ՀՀ դրամ
Քարտապանի անվամբ քարտերի համար Առանց սահմանափակման
14 Քարտի պատրաստման և տրամադրման հասանելի լինելու ժամկետը Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
15 Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ Գերազանցող գումարի 0.13%-ի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
16 Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում 5,000 ՀՀ դրամ
17 Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում, USSD ծառայության հարցման հիման վրա SMS հաղորդագրության ուղարկում: Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն Այս քարտատեսակի համար ծառայությունը անհասանելի է
18 Քարտի ապաբլոկավորման վճար /3 անգամ սխալ մուտքագրված ՊԻՆ ծածկագրի դեպքում/ 500 ՀՀ դրամ
19 Սահմանափակումներ Ենթակա չէ օգտագործման ինտերնետ միջավայրում, քարտի տրամադրումից և առաջին անգամ գումարի մուտքագրումից հետո առկա է կանխիկ և անկանխիկ գումարների մուտքագրման սահմանափակում, միաժամանակ, չի թույլատրվում կատարել փոխանցումներ այլ հաշիվներին
20 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
 • Դիմորդի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

3 VISA GIFT և VISA GIFT INSTANT ISSUE նվեր քարտերի հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Քարտի օգտագործման կանոններ

VISA GIFT INSTANT ISSUE Նվեր քարտեր

 Տրամադրման պայմաններ

N Ծառայության տեսակը VISA GIFT INSTANT ISSUE քարտ 
1 Քարտի արժույթը ՀՀ դրամ
2 Քարտի սպասարկում 2,000 ՀՀ դրամ /միանվագ/ 
3 Քարտի գործողության ժամկետ 24 ամիս 
4 Քարտապանի անվան անվանագրում քարտի վրա 1,000 ՀՀ դրամ 
5 Կորցրած/Գողացված/Վնասված Քարտի դեպքում նոր քարտի տրամադրում 2,000 ՀՀ դրամ 
6 Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում3 0.5% 
7 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 1% 
8 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 2%, նվազագույնը 2,500 ՀՀ դրամ 
9 Բանկի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 0.2%
10 ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 0.6%
11 Կանխիկացման գործարքի օրեկան սահմանաչափ 300,000 ՀՀ դրամ 
12 Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ 10
13

Քարտին մուտքագրվող առավելագույն գումար

Անսահմանափակ  
   
14 Քարտի պատրաստման և տրամադրման հասանելի լինելու ժամկետը Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
15 Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ Գերազանցող գումարի 0.13%-ի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
16 Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում 5,000 ՀՀ դրամ
17 Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում, USSD ծառայության հարցման հիման վրա SMS հաղորդագրության ուղարկում: Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն
 • 20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 • 40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
18 Քարտի ապաբլոկավորման վճար /3 անգամ սխալ մուտքագրված ՊԻՆ ծածկագրի դեպքում/ 500 ՀՀ դրամ
19 Սահմանափակումներ Ինտերնետ միջավայրում կիրառելի է միայն 3D Secure ծառայության ակտիվացման դեպքում, գումարի մուտքագրման սահմանափակումներ չկան, չի թույլատրվում կատարել և ստանալ քարտից քարտ փոխանցումներ
20 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
 • Դիմորդի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

 

PaySticker-ի և Mini Fob-ի տրամադրման պայմաններ

 

Քարտի տեսակը VISA PaySticker և VISA Mini Fob
Նկարագրություն VISA PaySticker-ը կամ VISA Mini Fob-ը VISA վճարահաշվարկային համակարգի Classic տեսակի հիմնական քարտին կից/հավելյալ քարտ է, որը հնարավորություն է տալիս Visa Pay Wave տեխնոլոգիայով սարքավորման կիրառմամբ կատարել գործարքներ անհպում եղանակով:
Քարտի արժույթը ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Սահմանափակումներ
 • Նախատեսված չէ ինտերնետ միջավայրում գործարքներ իրականացնելու համար,
 • Չի կարող օգտագործվել այն սպասարկման կետերում և բանկոմատներում, որտեղ անհպում վճարման եղանակը և անհպում VISA PaySticker-ը կամ VISA Mini Fob-ը տեխնիկապես չեն կարող կիրառվել կամ սպասարկվել:
Ժամկետը 36 ամիս
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Դիմորդի անձը հաստատող փաստաթուղթ,

հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

PaySticker-ի և Mini Fob-ի լրացուցիչ ծառայությունների սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

 3 VISA GIFT և VISA GIFT INSTANT ISSUE նվեր քարտերի հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Քարտի օգտագործման կանոններ

Ֆինանսներ բոլորի համար