Թեժ գիծ +37410 511 211

Մայրության քարտ

Մայրության քարտ

Կոնվերս Բանկը տրամադրում է հատուկ՝ Մայրության քարտ բոլոր այն հաճախորդներին, որոնք հանդիսանում են՝

  • Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ ուղղակի վճարվող գումարը տնօրինելու իրավունք ունեցող ծնող, որդեգրող կամ խնամակալ
  • Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունեցող ծնող, որդեգրող կամ խնամակալ
  • Չաշխատող կին, ում նշանակվում և վճարվում է մայրության նպաստը
  • Այն անձը, ում բանկային հաշվին կարող է ամսական 25,000 ՀՀ դրամ գումար փոխանցվել պետական աջակցության հաշվից

Տրամադրման և սպասարկման սակագներ՝

Ծառայության տեսակը ArCa CLASSIC
Քարտի ժամկետ 36 ամիս
Քարտի/հաշվի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի տրամադրում 0
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոս 4%
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը կազմում է 4.06%
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար 1 000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ առևտրային կետերում 0
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 0.1%
Կանխիկի տրամադրում ԱՐՔԱ համակարգի բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 1%
Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ 300 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ 10
Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ քաղվածքի տրամադրում /մեկ անգամ/ 0
ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 0.6%
Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությունից բացի հավելյալ քաղվածքի տրամադրում 1 000 ՀՀ դրամ
Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ Օրական 0.13%
Կորցրած /գողացված/ վնասված քարտի և ծածկագրի կրկնօրինակի տրամադրում 2 000 ՀՀ դրամ
Կորցրած /գողացված/ վնասված քարտի և ծածկագրի կրկնօրինակի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում 3 000 ՀՀ դրամ
Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում 1 000 ՀՀ դրամ
Քարտից քարտ փոխանցումներ 0.5%
Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
Գումարների մեջ ներառված են ԱԱՀ-ն
  •  20 ՀՀ դրամ` ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
  •  40 ՀՀ դրամ` արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
Քարտի ապաբլոկավորման վճար 500 ՀՀ դրամ

Փակված քարտային հաշվի մնացորդը երեք ամսվա ընթացքում չօգտագործելու դեպքում գանձվում է 1 000 ՀՀ դրամ` յուրաքանչյուր տարվա համար (եթե մնացորդը փոքր է 1 000 ՀՀ դրամ գումարից, ապա գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը և հաշիվը փակվում է):

Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ 

Տեղեկատվական ամփոփագիր


Ֆինանսներ բոլորի համար