Թեժ գիծ +37410 511 211

Կանանց քարտ

Կանանց քարտ

Քո կանացիության այցեքարտը 

Սիրելի' կանայք,

Ձե'ռք բերեք Ձեզ համար հատուկ նախատեսված Կոնվերս Բանկի MasterCard Woman's card-ը:

Ի՞նչ հնարավորություններ է ընձեռում Woman's card-ը:

 • Եթե ունեք Կոնվերս Բանկի քարտ՝ Դուք արդեն մասնակցում եք “Կոնվերս միավորներ” ծրագրին: Դա նշանակում է, որ Ձեր կողմից անկանխիկ կատարված յուրաքանչյուր գործարք Ձեզ բերում է բոնուսային միավորներ.
 • Բոլոր առևտրային կետերի համար, որտեղ չի գործում Կոնվերս Բանկի POS տերմինալ, Ձեր անկանխիկ ծախսած յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց կուտակում եք 1 Կոնվերս միավոր, իսկ այն առևտրային կետերի համար, որտեղ գործում է Կոնվերս Բանկի POS տերմինալ, յուրաքանչյուր անկանխիկ վճարած 1000 դրամի դիմաց կուտակվում է 1,5 միավոր:
 • ընդարձակ զեղչային համակարգ` բաղկացած 160 բարձրակարգ առևտրի/սպասարկման կետերից, որտեղ ոչ միայն կարող եք օգտվել բարձրորակ ծառայություններից, այլև ստանալ զեղչերի հիանալի հնարավորություն:

Վայելեք Ձեր կանացիությունը`

 • ռեստորաններում և ժամանցի կենտրոններում
 • հագուստի, կոշիկի, սպասքի խանութ-սրահներում
 • գեղեցկության սրահներում, ՍՊԱ կենտրոններում և այլուր:  

Տրամադրման և սպասարկման սակագներ`

N Ծառայության տեսակը DEBIT2  CREDIT2
1 Քարտի տրամադրում 0

0

2 Քարտային հաշվի սպասարկման վճար՝ տարեկան միանվագ վճարման դեպքում 5 000  ՀՀ դրամ 6 000 ՀՀ դրամ
3 Գործարքներ առևտրային կետերում 0 0
4 Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում ՀՀ դրամ 0.2% / Արտարժույթով 0.3% Արտոնյալ ժամանակահատվածով 0.9% /
Ոչ արտոնյալ ժամանակահատվածով 0.5%
5 Կանխիկի տրամադրում ԱՐՔԱ համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 1% 1%
6 Կանխիկի տրամադրում ԱՐՔԱ համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 1%, նվազագույնը` 1 500 ՀՀ դրամ 1%, նվազագույնը` 1 500 ՀՀ դրամ
7 Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ 500 000 ՀՀ դրամ, 1 500 ԱՄՆ դոլար, 1 000 Եվրո, 50 000 ՌԴ ռուբլի  500 000 ՀՀ դրամ, 1 500 ԱՄՆ դոլար, 1 000 Եվրո
8 Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ միայն Բանկոմատներից 500 000 ՀՀ դրամ 500 000 ՀՀ դրամ
9 Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ 10 10
10 Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող % /տարեկան/8 0

0

11 Քարտային հաշվից ամսական քաղվածքի տրամադրում 0 0
12 Քարտային հաշվից լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում 1 000 ՀՀ դրամ 1 000 ՀՀ դրամ
13 Հավելյալ*/Կից** քարտի տրամադրում 3 000 ՀՀ դրամ 3 000 ՀՀ դրամ
14 Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ

օրական 0.15 %

15 Կորցրած /գողացված/ վնասված քարտի և ծածկագրի կրկնօրինակի տրամադրում 2 000 ՀՀ դրամ 2 000 ՀՀ դրամ
16 Կորցրած /գողացված/ վնասված քարտի և ծածկագրի կրկնօրինակի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում 5 000 ՀՀ դրամ 5 000 ՀՀ դրամ
17 Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում քարտային հաշվից կանխիկ դրամի տրամադրում գումարի 5% գումարի 5%
18 Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում 5 000 ՀՀ դրամ 5 000 ՀՀ դրամ 
19 www.arca.am կայքի միջոցով և քարտային հաշիվներով քարտից քարտ փոխանցումներ 0.5%  1%
20 Նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի վրա հաշվարկվող տուգանք -  0,15 %-ի չափով՝ կետանցի յուրաք. օրվա համար
21 Արտոնյալ ժամկետի ավարտին պարտադիր նվազագույն վճար - Վարկային  սահմանաչափի օգտագործված մասի 10%
22 Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
Գումարների մեջ ներառված են ԱԱՀ-ն
 • 20 ՀՀ դրամ` ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 • 40 ՀՀ դրամ` արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին 
23 Քարտի ապաբլոկավորման վճար 500 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ
24 Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում 15 000 ՀՀ դրամ 15 000 ՀՀ դրամ
25 Քարտի սահմանաչափի նվազեցում հաճախորդի դիմումի համաձայն -
26 Քարտի սահմանաչափի ավելացում հաճախորդի դիմումի համաձայն - 3 000 ՀՀ դրամ
27 Արտասահմանյան ուղևորությունների ընթացքում բժշկական ապահովագրության տրամադրում ըստ ապահովագրական ընկերության սակագների 

2Կազմակերպություններին տրամադրված աշխատավարձային քարտերի դեպքում գործում են այդ կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերի պայմաններն ու սակագները:

* Հավելյալ քարտ  - նույն հաշվի ներքո բացված, նույն վճարահաշվարկային համակարգի լրացուցիչ քարտ /VISA-VISA, ARCA-ARCA, MasterCard-MasterCard/
 
**  Կից քարտ      - նույն հաշվի ներքո բացված, տարբեր վճարահաշվարկային համակարգերի լրացուցիչ քարտ /VISA – ARCA, MasterCard; ARCA – VISA, MasterCard; MasterCard – VISA, ARCA/
 
Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործառնության/գործարքի հավաստագրման պահին գործառնության/գործարքի հավաստագրման և փաստացի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքները կարող են տարբերվել: Հավաստագրման ժամանակ կիրառվում են ARCA/VISA/MasterCard վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից սահմանված փոխարժեքները, իսկ գործառնության/գործարքի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվանը նախորդող բանկային օրվա վերջի համար սահմանված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը: Բացառություն են կազմում Visa վճարահաշվարկային համակարգի քարտերով Եվրոյով կատարված գործառնությունները/գործարքները, որոնց հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվանը նախորդող բանկային օրվա վերջի համար սահմանված Եվրոյի փոխարժեքը: Փոխարժեքների տարբերության հետ կապված արժութային և այլ ռիսկերի համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում: 

Պատվիրեք քարտն առցանց այստեղ

Woman's Card քարտի նկարագիրը

Woman's card -ը պատկանում է MasterCard Standard միջազգային վճարային քարտերի դասին և վերջինիս հասու են այս քարտատեսակին բնորոշ բոլոր առավելությունները`

 • առանց սահմանափակումների կանխիկի ստացում և անկանխիկ
  գործարքների իրականացում նշանի առկայությամբ աշխարհի
  ցանկացած առևտրի/սպասարկման և կանխիկացման կետերում
 • ինտերնետային միջավայրում վիրտուալ առևտրի,
  վճարումների իրականացման հնարավորություն
 • քարտից քարտ գումարների արագ փոխանցում
 • քարտապանի նախընտրած եղանակով քաղվածքի անվճար ստացում
 • գործարքի պահին գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ստացում
 • աշխատավարձի փոխանցում անմիջապես քարտային հաշվին
 • քարտապանի անձնական տվյալների և քարտային շարժի,
  մնացորդի գաղտնիության և անվտանգության ապահովում
 • քարտային հաշվի ներքո հավելյալ քարտի տրամադրում
  ընտանիքի անդամներին
 • վարկային գծի ձեռք բերման հնարավորություն
 • ՀՀ սահմաններից դուրս քարտը կորցնելու դեպքում քարտապանի քարտային հաշվին առկա գումարի փոխանցում
 • Վիրտուալ /ինտերնետ/ միջավայրում միջազգային չափանիշներին համահունչ անվտանգության 3D Secure արդի համակարգի ապահովում 

Ուշադրությու'ն, հատուկ Woman's card քարտապանների համար`

 • Զեղչեր ավելի, քան 40 տեղական առևտրային կետերում: 

Woman's Card քարտի վարկային գծի պայմանները

Սահմանափակումներ 

 • Չկա

Արժույթը

 • ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Դրամական միջոցներով ապահովված

 • ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկային Սահմանաչափի գումարը 

 • 50 000 -1 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Ժամկետը

 • 36 ամիս

Վարկային սահմանաչափի տրամադրման ժամկետ

 • Մինչև հաճախորդի կողմից քարտի փակման դիմումի ներկայացումը կամ Բանկի հիմնավոր կարծիքով սահմանաչափի փակումը

Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը

 •  Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր

Տոկոսադրույքը

 • Հաստատվում է Վարչության կողմից

Սահմանաչափի սահմանումը

 • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդ-ների համար առավելագույնը զուտ աշխատավարձի կամ միջին ամսական եկամուտների /ձեռնարկատիրական գործունեությունից, թոշակներից, վարձակալությունից և այլ փաստաղթղային հիմնավորված եկամուտների/ մինչև եռապատիկը կախված հաճախորդի վարկունակությունից:

Մարման և տոկոսի հաշվարկման կարգ

 • Յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում հաճախորդի կատարած գործարքներն արտացոլվում են ամսական քաղվածքում:Քաղվածքի ձևավորման օր է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը,10 կամ 25-ը /ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում հաջորդող աշխատանքային օրը/:
 • Աշխատավարձային քարտերի դեպքում քաղվածքի ձևավորման օր է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 25-ը կամ 10-ը` կախված հաճախորդի ցանկությունից: /ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում հաջորդող աշխատանքային օրը/:
 • Վարկային սահմանաչափը կարող է մարվել 2 տարբերակով՝

Տարբերակ 1. Արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային քարտեր

 • Հաճախորդին տրամադրվում է 15 օր տևողությամբ արտոնյալ ժամկետ` քաղվածքի ձևավորման օրվանից սկսած, որի ընթացքում վարկային սահմանաչափի օգտագործած մասը ամբողջությամբ մարելու դեպքում տոկոսային վճար չի գանձվում:
 • Հաճախորդը պարտավոր է մինչև արտոնյալ ժամկետի ավարտը մարել քաղվածքով նշված պարտքը Բանկի Սակագներ և դրույքներով սահմանված չափով:
 • Հաճախորդի օգտագործած վարկային սահմանաչափը վերականգնվում է մարված գումարների չափով:
 • Արտոնյալ ժամկետի ավարտին ձևավորված պարտավորությունը ամբողջապես չմարելու դեպքում հաշվարկվում են տոկոսներ` ըստ տվյալ պահին Բանկի սակագներով սահմանված տոկոսադրույքների: Հաճախորդը պարտավոր է քաղվածքը ձևավորվելուց հետո մուտքագրել հաշվին վարկային սահմանաչափի օգտագործած մասի առնվազն 10 % գումար գումարած տվյալ ամսվա համար հաշվարկված տոկոսները ,որից նվազեցվելու են յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկված տոկոսները ,իսկ մուտքագրված գումարի մնացած մասով վերականգնվելու է հաճախորդի օգտագործված վարկային սահմանաչափը: Վարկային սահմանաչափի համար նախատեսված 10% նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում օգտագործված սահմանաչափը այդքան մասով համարվում է ժամկետանց, և հաշվարկվում է ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.15%-ի չափով:

Տարբերակ 2. Առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի վարկային քարտեր

 • Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է առանց մարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է օգտագործված վարկային սահմանաչափի վրա օրական կտրվածքով:
 • Հաճախորդը պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա իր նախընտրած օրը կատարել վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի վրա տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսների / և /կամ տուժանքի /մարում: Տվյալ ժամկետում տոկոսների չվճարման դեպքում հաշվարկվում է տույժ՝ ժամկետանց տոկոսագումարի 0.4 տոկոսի չափով:
 • Հաճախորդին տրվում է հնարավորություն նախօրոք՝ տոկոսների մարման ժամկետից 15 օր առաջ, կատարել կուտակված տոկոսների մարում:
 • Հաշվարկված տոկոսը գործարքը հաշվեգրվելու օրվանից մինչև այդ գործարքի գումարի մարման օրը ընկած ժամանակահատվածի համար առանձին գործարքների գծով կուտակված տոկոսների հանրագումարն է:
 • Հաճախորդի կողմից կատարված պարբերական մուտքագրումները հաշիվներին ուղղվում են օգտագործված սահմանաչափի մարմանը, որից հետո սահմանաչափը վերականգնվում է նույն գումարի չափով:

Տուգանքներ

 • Առանձին դեպքերում կախված Քարտի օգտագործման վայրից և գործարքի բնույթից քարտի վարկային սահմանաչափը մեկ կամ մի քանի գործարքների արդյունքում կարող է գերազանցվել, որի դեպքում հաշվարկվում է տուգանք Բանկի Սակագներ և դրույքներով սահմանված չափով:

“ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ”

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 • Դիմում- հայտ,
 • Անձնագիր,
 • հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 • Գործատուի ձևաթղթի վրա` տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ պետք է նշված լինի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքի ստաժը և զուտ աշխատավարձի չափը: Հաճախորդից կարող է պահանջվել նաև տվյալ հաճախորդի գործատուի կողմից հաճախորդի համար ՀՀ Սոց. ապ. հիմնադրամ ներկայացվող վերջինի հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը (սույն փաստաթղթերի ցանկը չի վերաբերվում դրամական միջոցներով ապահովված կամ կորպորատիվ վարկային քարտերին):
 • Անհատ Ձեռնարկատերերին վարկային քարտերի տրամադրման դեպքում՝
 • ԱՁ վկայական;
 • ՀՎՀՀ;
 • ԱՖՎ կողմից հաստատված բիզնես վերլուծության արդյունքները համաձայն "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Անհատական վարկերի տրամադրման կարգի"
 • Այլ եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր :
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

* աշխատավարձի տեղեկանքի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը:

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը /համաձայն "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի/

Ֆինանսներ բոլորի համար

Քարտի օգտագործման կանոններ

Տեղեկատվական ամփոփագիր