Թեժ գիծ +37410 511 211

Պետական աջակցության հաշիվ

Պետական աջակցության հաշիվ

Կոնվերս Բանկում երեխայի անվամբ բացված հատուկ հաշիվ, որին փոխանցվում է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, և որում առկա միջոցները տնօրինումը սահմանափակված է ՀՀ օրենսդրությամբ:

  • Հաշվի տեսակը՝ խնայողական:
  • Հաշվի արժույթը՝ ՀՀ դրամ:

Սակագներ

Հաշվի բացում

0 ՀՀ դրամ

Հաշվի տեղեկանքի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի սպասարկում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք 7.5% տարեկան (մուտքագրվում է հաշվին եռամսյակը մեկ)
Փոխանցումների իրականացում 0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի / քաղվածքի կրկնօրինակի (փոստային, էլեկտրոնային կամ առձեռն) տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի նվազագույն մնացորդ 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի փակում 0 ՀՀ դրամ

Տեղեկատվական ամփոփագիր