Թեժ գիծ +37410 511 211

Պահատվություն

Պահատվություն

Դուք ունեք դրամական միջոցներ, արդուզարդ, արժեքավոր կամ Ձեզ համար պարզապես կարևոր իրեր, որոնք առանձնահատուկ հոգածություն են պահանջում, ուշադիր վերաբերմունք և ամենակարևորը` խիստ կոնֆիդենցիալ անվտանգ պահպանում` դիմեք "Կոնվերս բանկի" Գլխավոր գրասենյակ, "Նոր-Նորք", "Կիլիկիա", "Երիտասարդական" կամ "Գյումրի" մասնաճյուղեր ու օգտվեք անհատական դեպոզիտային պահատուփերի ծառայությունից:

  • Դրամապահոցում (ներառյալ ԱԱՀ) 
    Արժույթային արժեքներ և փաստաթղթեր1 5 000 ՀՀ դրամ  /ամսական/
    Ոսկյա իրեր
    5,000 ՀՀ դրամ /ամսական//ներառյալ ԱԱՀ/

1 Ի պահ ընդունված արժեքների ամսվա ընթացքում կատարված յուրաքանչյուր շարժի /մուտք կամ ելք/ դեպքում գանձվում է 500 ՀՀ դրամ:

2 Սակագինը կիրառվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկ/եր/ի կամ վարկային/հաշվարկային քարտով տրամադրված վարկային սահմանաչափ/եր/ի ամբողջական մարումից հետո գրավի առարկան 10 /տասը/ բանկային օրվա ընթացքում հետ չպահանջելու դեպքում, երբ գրավադրված գույքը համարվում է ի պահ ընդունված Բանկի մոտ` առանց լրացուցիչ պահատվության պայմանագիր կնքելու:

  • Անհատական պահատուփում /ներառյալ ԱԱՀ/3
Պահատուփի չափը 1-30 օր 31-90 օր 91-180 օր 181-360 օր
85x300x500 ՓՈՔՐ 10 000 ՀՀ դրամ 15 000 ՀՀ դրամ 25 000 ՀՀ դրամ 35 000 ՀՀ դրամ
170x300x500 ՄԻՋԻՆ 15 000 ՀՀ դրամ 20 000 ՀՀ դրամ 30 000 ՀՀ դրամ 45 000 ՀՀ դրամ
170x610x500 ՄԵԾ 20 000 ՀՀ դրամ 30 000 ՀՀ դրամ 45 000 ՀՀ դրամ 60 000 ՀՀ դրամ
340x610x500 ՇԱՏ ՄԵԾ 25 000 ՀՀ դրամ 35 000 ՀՀ դրամ 60 000 ՀՀ դրամ 90 000 ՀՀ դրամ

3 Պահատուփը վարձելիս դեպոնացվում է միանվագ 25 000 ՀՀ դրամ ապահովագրական դեպոզիտ, որը կիրառվում է բանալու կորստի կամ վնասվելու հետ կապված վնասները հատուցելու համար:

Անհատական պահատուփեր տրամադրվում են բանկի հետևյալ մասնաճյուղերում՝

Տեղեկատվական ամփոփագիր