Թեժ գիծ +37410 511 211

Մամուլը մեր մասին

«7 հրաշալի օր Եգիպտոսում»-ը ավարտվեց

09.03.2009 - "Կոնվերս բանկում" շաբաթ օրը տեղի է ունեցել "7 հրաշալի օր Եգիպտոսում" ակցիայի խաղարկությունը: "Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ-ի և VISA միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի հետ համատեղ կազմակերպված ակցիայի արդյունքում արտասահմանում գործարքները քանակապես աճել են 26%-ով, գումարային 20%-ով, իսկ ՀՀ-ում գործարքները քանակապես 26%-ով, իսկ գումարային 40%-ով:

"Կոնվերս բանկը" և VISA-ն ամփոփել են ակցիայի արդյունքները

09.03.2009 - Մարտի 7-ին "Կոնվերս բանկում" տեղիէ ունեցել VISA-ի հետ համատեղ անցկացված "7 հրաշալի օր Եգիպտոսում" ակցիայի խաղարկությունը:

"7 հրաշալի օր Եգիպտոսում" ակցիայի արդյունքում աճել են անկանխիկ գործարքների թիվը

09.03.2009 - Մարտի 7-ին"Կոնվերս բանկում" տեղի ունեցավ"7 հրաշալի օր Եգիպտոսում" ակցիայի խաղարկությունը: "Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ-ի և VISA միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի հետ համատեղ կազմակերպված ակցիայի արդյունքում արտասահմանում գործարքները քանակապես աճել են 26%-ով, գումարային 20%-ով, իսկ ՀՀ-ում գործարքները քանակապես 26%-ով, իսկ գումարային 40%-ով:

Դեպի կապիտալի շուկա

12.12.2008 - «Կոն­վերս բան­կը» պար­տա­տոմ­սե­րը թո­ղար­կել է երեք տա­րի ժամ­կե­տով, տա­րե­կան 10.64% եկամ­տա­բե­րու­թյամբ: Պար­տա­տոմ­սե­րը կթո­ղարկ­վեն տրանշ­նե­րով (մաս-­մաս): Ար­դեն մեկ շա­բա­թից ներդ­րող­նե­րը կա­րող են ձեռք բե­րել առա­ջին թո­ղարկ­ման (ընդ­հա­նուր ծա­վա­լը՝ 300 մլն դրամ) պար­տա­տոմ­սե­րը: Պար­տա­տոմ­սի ան­վա­նա­կան ար­ժեքը 50 հազ. դրամ է:

Նոր արժեկտրոնային պարտատոմսեր

12.12.2008 - «Կոնվերս բանկը» կիրականացնի առաջին տրանշի տեղաբաշխումը