Թեժ գիծ +37410 511 211

Մեծ Քարտ

 

Մեծ Քարտ
Մեծ Առավելություններ

Քարտը նախատեսված է "Հայփոստ" ՓԲԸ-ում սպասարկվող կենսաթոշակ կամ ծերության նպաստ ստացող անձանց համար

Քարտի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 8%

 

Քարտի տեսակը ԱՐՔԱ Դեբետ քարտ
Սահմանափակումներ  Գործում է միայն ՀՀ սահմանններում
Արժույթը ՀՀ դրամ
Ժամկետը 24 ամիս
Այն վերաթողարկվում է, քանի դեռ Հաճախորդը հանդիսանում է "Հայփոստ" ՓԲԸ կենսաթոշակառու:  
Պատրաստման և տրամադրման ժամկետ

Առավելագույն 5 աշխատանքային օր

Քարտն ակտիվանում է քարտի և PIN կոդի հաճախորդին տրամադրման պահից 1 աշխատանքային օրվա ւնթացքում:

Դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք 8%
Քարտի տրամադրման վճար 0
Սպասարկման վճար 0
Առևտրային կետերում անկանխիկ գործարքների միջնորդավճար 0
Կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում կանխիկի տրամադրման միջնորդավճար Կոնվերս Բանկի՝ 0%
ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի՝ 0.5%
Կանխիկացման սահմանաչափ Մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ՝ միայն բանկոմատներից՝ 500 000 ՀՀ դրամ:
Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ՝ 300 000 ՀՀ դրամ:
Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ` 10:
 
ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 0.6%
Քարտային հաշվից ամսական քաղվածքի տրամադրում 0
Քարտային հաշվից լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում 0
Կորցրած /գողացված/ վնասված քարտի փոխարեն նոր քարտի և ծածկագրի տրամադրում 900 ՀՀ դրամ
Սակագինը կիրառվում է երկրորդ դեպքից սկսած
Նոր քարտի և ծածկագրի տրամադրում 700 ՀՀ դրամ
Սակագինը կիրառվում է երկրորդ դեպքից սկսած
Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում 1000 ՀՀ դրամ
www.arca.am կայքի միջոցով և քարտային հաշիվներով քարտից քարտ փոխանցումներ 0.5%
Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (ներառյալ ԱԱՀ) ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին՝ 20 ՀՀ դրամ
Արտերկյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին՝ 40 ՀՀ դրամ
Քարտի ապաբլոկավորման վճար 0
Տույժեր Կախված Քարտի օգտագործման վայրից և գործարքի բնույթից վճարային սահմանաչափը գերազանցվելու դեպքում հաշվարկվում է տուգանք Բանկի Սակագներ և դրույքներով սահմանված չափով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

  •  Դիմում – հայտ
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
  • "Հայփոստ" ՓԲԸ-ից Կենսաթոշակ ստանալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ՝ ներկայացված Հայփոստի կողմից:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության չափը ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը հաճախորդի ստացված տոկոսագումարները մայր գումարին ավելացնելու (կապիտալացման) արդյունքում:
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

APY=(1+r/ո)ո-1,

որտեղ`
1) APY - տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է:
2) r - տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է:
3) ո - մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է:

Քանի որ տոկոսագումարները կապիտալացվում են եռամսյակը մեկ, ապա տվյալ պրոդուկտի համար APY կազմում է 8.24%

Մանրամասն պայմաններին կարող եք ծանոթանալ  Տեղեկատվական ամփոփագրում 

Մեծ Քարտի օգտագործման կանոնները

Ֆինանսներ բոլորի համար